Učiniti suživot
ljudi i životinja
boljim.

Svaki dan.
Diljem svijeta.

živjeti održivo

Saznajte više o našim ciljevima i uspjesima naše strategije održivosti!

Saznajte više

Odlike naših proizvoda su ...

Liegende weiße Katze
Visoka kvaliteta

Proizvod tvrtke Vitakraft naše je obećanje vama i vašoj životinji da ćemo zadovoljiti najviše zahtjeve kvalitete.

Vlastito istraživanje i razvoj

Kako bismo osigurali trajnu visoku kvalitetu proizvoda, godinama uspješno istražujemo i razvijamo se u Njemačkoj.

Optimalna prilagođenost

Naši su proizvodi optimalno i individualno prilagođeni prehrambenim potrebama vašeg ljubimca.

Prema potrebi

Hranjive tvari u našim proizvodima preporučujemo samo u količini koja zadovoljava stvarne potrebe vašeg ljubimca.