Fem aspekter som påvirker kattens karakter

Katter er virkelig noe for seg selv. Kjærlige eller reserverte, modige eller sjenerte, aktive eller hyggelige. Eller litt av alt. Men hva påvirker en katts karakter?

Braun-weiße Katze auf dem Arm, wird liebkost

Hvorfor er noen katter mer tillitsfulle enn andre? Er kattens personlighet medfødt, eller formes den av miljøet? Svaret er: begge deler. Opprinnelse, disposisjon, positive og negative opplevelser. Alt dette påvirker kattens atferd. Men kan man forutse en ung katts karakter? I en viss grad hvis man kjenner de avgjørende faktorene.

Karakterspørsmål 1: Kjønn

Hannkatter er bøller, og hunnkatter er divaer. Dette er godt etablerte fordommer. Men faktisk finnes det noen egenskaper som er fundamentalt forskjellige hos de to kjønnene. For eksempel er hannkatter, selv kastrerte, ofte mer aktive enn hunnkatter. De streifer mer omkring og tilbakelegger som regel større avstander. Hvis du synes det er vanskelig at utekatten din av og til blir borte en natt eller to, bør du ta høyde for det når du bestemmer deg for om du vil ha en hann- eller hunnkatt. Hanner har også en annen lekeadferd enn hunner. Mens hunnkatter er mer tilbøyelige til å jage et bytte eller leke at de gjør det – det ligger i deres natur som forsørgere av avkommet – er hannkatter mer tilbøyelige til å leke med hverandre og måle styrke.

Karakterspørsmål 2: Kattens far

Forskere har observert at farens karakter ofte gjenspeiles i avkommet hans. Ettersom hannkatten ikke er involvert i oppdragelsen av kattungene, må hans innflytelse komme fra genene. Det vil si at avkom av vennlige, tillitsfulle hanner også er mer sosiale. Tilbakeholdene, sky fedre får på den annen sine også ofte sky avkom. Den genetiske innflytelse fra kattefaren er rundt 50 prosent. I virkeligheten er den nok lavere. I motsetning til kattefaren, som kun påvirker avkommets personlighet gjennom genene, påvirker moren også ungene via oppdragelse og eksempel. Farens gener kan dermed blir overstyrt av morens atferd.

Karakterspørsmål 3: Påvirkning på mennesker

Hvis katter ikke sosialiseres med mennesker mens de er små, vil de senere få problemer med å være vennlige og tillitsfulle overfor eieren. Hvis kattene f.eks. vokser opp på en gård der de har liten kontakt til mennesker, vil det være vanskeligere å forvandle katten til å bli en tillitsfull og kjælen huskatt. Det gjelder også spørsmålet: skal katten få være ute eller ikke? En katt som er vokst opp med nesten ubegrenset frihet vil alltid føle en trang til å være ute. Så hvis du bare vil ha en innekatt, bør du velge en kattunge som er vokst opp innendørs.

Karakterspørsmål 4: Familietilknytning

Mange potensielle katteeiere vil at kattungen skal bli en del av familien så tidlig som mulig. De er overbeviste om at det vil gjøre det lettere for den å knytte seg til dem. Men det motsatte er faktisk tilfellet. Jo lengre tid en ung katt får være sammen med moren og søsknene, desto sterkere blir dens karakter. Det betyr også at den vil være mer åpen for nye kontakter. Så hvis du lar kattungen være sammen med familien så lenge som mulig, vil den lære seg flere sosiale ferdigheter. Det øker også sjansen for å få en selvsikker, velbalansert og stressresistent kattunge. Det gjør det også lettere å sosialisere med en katt som allerede bor i hjemmet. Ideelt sett bør en liten kattunge være mellom tolv og fjorten uker gammel når du får den.

Karakterspørsmål 2: Kattens rase

Erfaringer og observasjoner fra oppdrettere og eiere har lenge antydet at rasen påvirker kattens karakter. Forskere ved universitetet i Helsinki har nå også klart å bevise vitenskapelig at visse atferdsmønstre er typiske for noen raser. I alt 19 ulike katteraser ble undersøkt i studien. Deres resultater: Britisk korthår (British shorthair) og persere er helt klart de mest fredelige rasene. Førstnevnte i sin reaksjon med mennesker, og sistnevnte i sin atferd blant artsfrender. Rasene tyrkisk van-katt og tyrkisk angorakatt har vist seg å ha det høyeste aggresjonspotensialet – både overfor egne eiere og andre katter. Korat og Devon Rex var særlig omgjengelige over for mennesker, mens British Shorthair kom sist i denne kategorien. Den generelt mest psykisk stabile rasen er britisk og europeisk korthår. I motsetning til persiske eller orientalske raser som er mest tilbøyelige til å ha atferdsproblemer.

Vår konklusjon: Alle katter er unike. Likevel er det mulig å identifisere visse grunnleggende karakteristika. Sjenert, kjærlig, svært aktiv eller nokså rolig. Enkelte ting kan påvirkes av miljøet og oppdragelsen. Man ikke alt. Spørsmålene om hvorfor din pelskledde venn er som den er skjuler fortsatt mange interessante ting. Hvis du er så heldig at du skal få deg en ny katt, så vet du nå litt mer om hva du må tenke på når du skal velge kjæledyr.