Premium Flake

Høykvalitets flakfôrblandinger til fisk.

Flakene våre er rike blandinger som består av ulike fôrflak. Dette er et optimalt basisfôr til alle akvariefisker. Med verdifulle næringsstoffer og funksjonelle ingredienser, kan du være trygg på at fiskene dine får optimal næring.

Les mer om fordelene

Vitakraft Premium Color, Premium Vita und Premium Gold Fischfutterdosen
Loading...

Vita® Flake-Mix

Rik blanding til ernæring av prydfisk

 • Med reker og spirulina
 • Med prebiotika for å støtte tarmfloraen og optimal fôromsetning
 • Betaglukaner, multivitaminer og C-vitamin som styrker immunforsvaret
 • Gjør ikke vannet uklart
Loading...

COLOR Flake-Mix

Høykvalitets flakfôr til fargeforsterkning av akvariefisk

 • Med karotenoider som fremmer pigmentutvikling
 • Med prebiotika for å støtte tarmfloraen og optimal fôromsetning
 • Betaglukaner, multivitaminer og C-vitamin som styrker immunforsvaret
 • Gjør ikke vannet uklart
Loading...

GOLD Flake-Mix

For vitalitet og fargerikdom hos gullfisk

 • Med hvetekim, spirulina og proteinrike krepsdyr
 • Astaxantin fremhever fargene på fisken
 • Med prebiotika for å støtte tarmfloraen og optimal fôromsetning
 • Betaglukaner, multivitaminer og C-vitamin som styrker immunforsvaret
 • Gjør ikke vannet uklart

Vitakraft Premium flakfôr

Mehrere bunte Fische
Blandinger av høy kvalitet

Nøye sammensatt utvalg av ulike fôrflak.

TILPASSET sammensetning

Alle ingrediensene er optimalt tilpasset behovene til akvariefiskene dine.

SIKRER TRANSPARENT vann

Fôrblanding av høy kvalitet som ikke gjør vannet uklart.

DOKUMENTERT varemerke

Vitakraft er en fremtredende produsent av mat til kjæledyr over hele verden.

Opplev det store utvalget vårt ...

Guide til akvariefisk

Vis alle svar
Skjul alle svar
 • Innkjøp og utstyr

  Det er ikke uten grunn at det å være akvarieeier er en av de vakreste og mest allsidige hobbyene. Du kan observere et lite økosystem på nært hold, lære om adferden til de forskjellige fiskeartene og la deg fascinere av deres eksotiske farger. I tillegg er det mange muligheter til å gjennomføre dine egne designideer når du innretter akvariet.

  Det første skrittet

  Ferskvannsakvarium

  Blant ferskvannsakvarier er det såkalte selskapsakvariet det vanligste. I disse akvariene kan man ha forskjellige arter av prydfisk, vanligvis tropiske, og forskjellige planter, som har samme krav. Et artsakvarium er derimot hjemsted for fisk av en eller flere nært beslektede arter (f.eks. mbuna-ciklider).

  Sjekkliste til utstyr

  • Akvarium med lokk og lysstoffrør
  • Akvariesubstrat, f.eks. isoporplate (ca. 0,5 - 1 cm tykk) eller myk gummi
  • Substrat
  • Dekor: Stein, perforerte steiner osv., akvarierot og vannplanter
  • Filter: innvendig eller utvendig filter med filtersubstrat
  • Regulatorvarmelegeme og akvarietermometer
  • Algemagnetisk renseskive eller svamp (spesiell)
  • Vannforbedringsmiddel og filterbakterier
  • Slange til vannskifte
  • 10-liters bøtte som kun brukes til vedlikehold av akvariet
  • Tidsur til belysning av akvariet
  • Fôr som passer til den valgte fiskearten

  Riktig plassering

  Akvariet bør plasseres slik at fiskene kan observeres fra et behagelig sted. Direkte sollys kan fremme algevekst og varme opp vannet for mye om sommeren. Det er derfor best å ikke plassere akvariet for nær et vindu.
  Spesielt ved større akvarier må man ta høyde for underlagets bæreevne når man planlegger. Selv små akvarier har en betydelig vekt: en liter vann veier 1 kg. I tillegg er det substrat, steiner og annen dekor. Det veier raskt over 80 kg! Det sikreste stedet for et akvarium er derfor på et spesielt akvarieskap som tar hensyn til vekten.
  Akvariet skal stå på en isoporsokkel eller annen spesiell sokkel. Dette kompenserer for eventuelle minimale ujevnheter på oppbevaringsflaten.

  Sette opp akvariet

  Hensikten med å sette opp akvariet er å skape et artstilpasset leveområde for fisk og planter. Ønsket «biologisk balanse» avhenger av et intakt samspill mellom fisk, planter, vann, mikroorganismer og det tekniske utstyret.

  De viktigste trinnene

  1. Substrat og dekor

  Bland ca. en tredjedel av substratet, som er vasket med klart vann (det må ikke være grums i vannet når det skylles), med litt næringsmedium og fordel det jevnt over bunnen av akvariet. Ha resten av substratet oppå. Bunnen av akvariet skal være dekket av ca. 3-6 cm substrat som stiger mod baksiden. All pynt som stein, røtter osv. må skrubbes med klart, varmt vann og presses ned i grusen. For fisk som roter i bunnlaget, må du sørge for at strukturen sitter godt på bunnen av akvariet og at ingenting kan velte (fest med silikon om nødvendig)! Til slike fisker bør du velge et substrat med runde korn.
  Fyll deretter akvariet opp til ca. en tredjedel med temperert vann fra springen, som er forberedt på forhånd for å passe til fiskene. Vannverdiene må kontrolleres regelmessig, avhengig av behovene til dine fremtidige fisker.

  2. Sette ned vannplanter

  Før du setter ned plantene, må du fjerne plantesubstratet som sitter fast på røttene og forkorte plantenes røtter med omtrent en fjerdedel med saks. Hurtigvoksende stengelplanter (f.eks. hårnymfer) er gode som bakgrunnsplanter. Trykk dem ned i substratet, bruk en stein som vekt. I midten settes det individuelle rosettplanter som vokser i bredden, som f.eks. Amazonas sverdplante. For å plante, lager du ganske enkelt et hull i grusen med fingeren og setter planten i det.
  For å ikke blokkere for fiskens sikt, bur du kun ha småvoksende planter som f.eks. en liten spydbladplante i forgrunnen. De såkalte "sittepinneplantene" er også veldig dekorative i forgrunnen. De festes til steiner eller røtter med nylontråd, som også kan brukes til å binde fast f.eks. javabregner.

  3. Montering av filter og varmeapparat

  Merk: Koble alltid fra alt teknisk utstyr før du setter det i vannet!
  Fyll nå akvariet med springvann til ca. 3-4 cm under kanten. Fest deretter varmelegemet med sugekopper i et av de bakre hjørnene på akvariet. I det andre hjørnet fester du det innvendige filteret fylt med filtermateriale eller – hvis du bruker et eksternt filter - inntaksrøret. Monter den tilhørende lufteren horisontalt i høyde med vannstanden på det bakre vinduet i akvariet eller på siden.
  Termometeret monteres på akvarievinduet foran eller på siden, slik at vanntemperaturen alltid lett kan kontrolleres. De fleste tropiske prydfisker foretrekker temperaturer rundt 20-28°C. Spør i dyrebutikken for å få informasjon om mer nøyaktige krav for de respektive fiskearter.

  4. Ta i bruk akvariet

  Når alt det tekniske utstyret er koblet til, kan du sette dekselet forsiktig på akvariet. Deretter kobler du til filter, varmelegeme og belysning til strøm. Et tidsur sikrer regelmessig belysning i 10-12 timer.

  5. Innkjøringsfase

  Veldig viktig: Fiskene bør først sette ut etter en "innkjøringsfase på ca. 3-4 uker. I løpet av denne tiden dannes det verdifulle mikroorganismer i filtermassen og i substratet. De sørger for nedbryting av forurensninger og biologisk balanse i akvariet. Denne prosessen kan effektivt støttes ved å "pode" filtermassen med filterbakterier.

  6. Valg av fisk

  Etter 3-4 ukers drift er det skapt et passende habitat for fisken i akvariet. Når du skal velge fisk, bør du tenke på følgende:

  • Fiskeartene må passe sammen atferdsmessig med tanke på vannkvalitet og ernæring.
  • Vannverdiene kan sjekkes med et testsett fra dyrebutikken (for mer informasjon, se "Fiskevennlig vannbehandling og delvis vannskift").
  • Hver fiskeart lever i et foretrukket vannområde. Akvariet ser mest livlig ut når både de øvre, midtre og nedre vannområdene er bebodd.
  • Som en retningslinje kan maks 1 cm fisk per 4 liter vann. Et tettere befolket akvarium har en tendens til å forårsake f.eks. svingninger i vannverdier, overgjødsling og økt algevekst og fører til økt risiko for sykdom hos fisken.

  7. Sette ut fisk i akvariet

  Innsettingen av fisk må gjøres forsiktig for å unngå "overføringssjokk". For å justere temperaturen og vannforholdene, plasseres først transportposen i tanken. Vann må ikke renne inn eller ut, og posen må ikke plasseres under lyset.
  Etter rundt 15 minutter erstattes en tredjedel av transportvannet med akvarievann eller etterfylles tilsvarende. Denne prosessen gjentas to ganger etter ytterligere 15 minutter. Plasser deretter fisken forsiktig i akvariet ved hjelp av et fangstnett. Ettersom transportvannet kan inneholde medisiner og mikroorganismer som det lille akvariets økosystem ikke er tilpasset, skal det helles bort.

 • Oppdrett og pleie

  Kvaliteten på akvarievannet avgjør livskvaliteten til prydfisken. Først når de biologiske og vannkjemiske prosessene i vannet fungerer riktig, holder fisken deg frisk og full av liv. Målet med å ha et akvarium er derfor å sikre en biologisk balanse i akvariet som krever jevnlig pleie.

  Fiskevennlig vannbehandling og delvis vannskifte

  Innsjøer og elver renser seg selv gjennom naturlige strømmer og utskifting av vann. I akvariet vil imidlertid de naturlige renseprosessene bare være effektive i begrenset grad. Derfor er det nødvendig med kraftig filterteknologi, og regelmessige, delvise vannskift må gjøres for å redusere forurensede stoffer som er oppløst i vannet.
  Eksotiske prydfisk har tilpasset organismene sine til levevilkårene i sine opprinnelige vannforhold. For å sikre at de også finner disse forholdene i akvariet, behandles vannet når et nytt akvarium settes opp og også ved regelmessige delvise vannskift. Tilsetning av vannforbedringsmiddelet Aqua-Bon® 6 i 1 binder tungmetaller og omdanner normalt vann fra springen til akvarievann egnet til fisk. Den beskytter fiskens følsomme gjeller og slimhinner.

  Reduksjon av forurensninger med optimal filtrering

  Permanent filtrering, sammen med delvis vannskifte, er den viktigste forutsetningen for rent og klart akvarievann. Filtreringssystemets syklus er delt inn i to faser, som hver bruker spesifikke filtermaterialer.

  • Mekanisk filtrering (forfiltrering) fjerner organiske rester som døde plantedeler, matrester og fiskeekskrementer. Store partikler bør ikke komme inn i filteret i utgangspunktet!
  • Biologisk filtrering (etterfiltrering) utføres av mikroorganismer som setter seg i porene til filtermaterialene.

  Ved biologisk filtrering omdanner mikroorganismer nitrogenforbindelser, f.eks. avfallsprodukter fra proteinfordøyelse, til det ikke-giftig nitrat via ulike mellomstadier. I det første trinnet dannes ikke-giftig ammonium (NH4+) eller, ved pH-verdier over 7,5, giftig ammoniakk (NH3).

  I det neste trinnet brytes ammonium eller ammoniakk ned til nitritt (NO2), som også er giftig, og til slutt til nitrat (NO3). Nitritt er veldig skadelig for fisk. Nitrat er mindre giftig, men som plantenæringsstoff kan det fremme algevekst. For høye nivåer av nitritt eller nitrat kan raskt reduseres ved delvis vannskifte. På lang sikt bør kildene identifiseres og reduseres.

  For å forhindre vannforurensning og dermed sette helsen til fisken i fare, og på grunn av den høye toksisiteten, bør disse forurensningsverdiene kontrolleres regelmessig, akkurat som de andre vannverdiene.

  Test og justering av vannverdier

  Avhengig av opprinnelsen til vannet, har hver fiskeart sine egne krav til vannhardhet og pH-verdi.
  De fleste ferskvannsfisk trenger en karbonathardhet på 3°-12° dKH (= karbonathardhet) og bløtt til middels hardt vann med en total hardhet på 4°-14° dGH (= generell hardhet). Karbonathardheten er også viktig for stabiliteten til pH-verdien og bør aldri falle under 3° dKH.

  pH-verdien indikerer surheten til vannet: Verdier under pH 7 er sure, verdiene over er basiske (eller alkaliske). Ciklidene i de østafrikanske innsjøene trenger for eksempel en alkalisk pH-verdi på ca. 8. Dvergcichklidene i Amazonas lever derimot i vann med sure pH-verdier på opptil 5,5.

  Regelmessig pleie og rengjøring

  Vedlikehold av et innkjørt akvarium tar ikke mye tid - hvis det gjøres regelmessig:

  • Daglig: Sjekk teknikk og temperatur. Se på fiskenes atferd og utseende (endringer kan være tegn på sykdom).
  • Ca. hver 14. dag: Kontroller vannverdiene (pH, hardhet, NO2, NO3) før delvise vannskift. Deretter, avhengig av fiskebestanden, erstattes 10-30 % av akvarievannet med vann fra springen som er justert til akvariets vanntemperatur og behandlet for å passe til fisken. Før du gjør det, må du rengjøre akvarieglasset med et algemagnetrensemiddel.
  • Plantepleie: Klipp 2/3 av de hurtigvoksende stengelplantene som allerede vokser langs vannoverflaten, med en skarp saks.
  • Filterpleie: Rengjør den mekaniske filterdelen ved delvise vannskift. Skyll kun den biologiske filtermassen nøye med akvarievann (aldri med kaldt vann fra springen!) ca. hver 3. måned, slik at de verdifulle mikroorganismene ikke blir ødelagt.
 • Ernæring

  Grunnleggende om ernæring

  Det tropiske og subtropiske vannet som ferskvannsfiskene kommer fra, leverer alle matkomponentene som er nødvendige for et liv med naturlig mangfold. Maten kommer hovedsakelig fra undervannshabitatet, som mygglarver, dafnia, tubifex og planteføde (algevekst). Men mat kommer også inn i vannet utenfra: insekter, blomster og bær som faller ned, osv.

  Ernæring i akvariet

  I løpet av evolusjonen har hver enkelt fiskeart tilpasset seg den spesielle matforsyningen i sitt naturlige habitat. Kostholdet i akvariet bør derfor følge naturens eksempel og forsyne fisken med alle nødvendige matkomponenter i nødvendige mengder og kombinasjoner. Samtidig må ikke vannkvaliteten være forurenset med overflødige næringsstoffer.

  Vi kjenner også til ulike matvarespesialister blant fisk – noen ganger også innenfor en fiskefamilie. Det finnes fisk som er overveiende planteetende, rovfisk og altetende fisk. De fleste vanlige akvariefisk er altetende.

  Vitakrafts fôrkonseptene til akvariefisk følger naturens vei og dekker fullt ut næringsbehovene til de respektive fiskeartene. Fôret oppnår også best mulig utnyttelse av næringsstoffene og hindrer dermed unødvendig vannforurensning gjennom utskillelser.

  Artstilpasset fôr - og dets egenskaper i vannet

  Alle fiskearter lever i en foretrukket vannregion der fôret inntas. Bunnlevende maller har for eksempel en munn som bøyer seg nedover for å plukke opp mat fra bunnen. Fisk i de øvre vannområdene (hatchet tetras, guppyer) er såkalte overflatespisere og har en høytsittende munn. Fisk i de midterste regionene har en terminal munn.

  Fôret må ha svømme-, svelge- eller flyteegenskaper, avhengig av fiskens artstypiske spisevaner. Lukten på fôret er også viktig, ettersom fisken styres av sine sensitive lukteorganer når de skal finne mat. Vitakraft fiskefôr har en spesiell sammensetning som tar hensyn til de ulike kravene til de respektive fiskene.

  Ernæringens byggesteiner

  • Fettstoffer er den viktigste energileverandøren og er derfor også nødvendig for å bygge opp energireserver. Vitakraft fôr til prydfisk inneholder bl.a. fiskeolje, som forsyner fisken med viktige umettede omega-3 fettsyrer.
  • Karbohydrater kan også brukes som energikilde til noen fisker. Fra et biokjemisk synspunkt inkluderer karbohydrater også fiber (grovfôr), som spiller en viktig rolle for sunn fordøyelse, spesielt hos planteetende fisk.
  • Proteiner (proteiner ) med sine aminosyrer er grunnlaget for metabolisme og muliggjør blant annet muskelutvikling, vekst og utvikling av annet vev. Vitakraft fôr til akvariefisk inneholder en nøyaktig dosert sammensetning av proteiner og dermed essensielle aminosyrer.
  • Vitaminer i en kvantitativt og kvalitativt sofistikert sammensetning, støtter kroppens egne beskyttelsesfunksjoner mot sykdommer og er avgjørende for de mest mangfoldige metabolske prosesser.
  • Vitakraft fiskefôr inneholder Immune Active, en spesialutviklet kombinasjon av betaglukaner, multivitaminer og langtidsstabilt vitamin C som styrker kroppens forsvar.
  • Fargestoffer (som f.eks. astaxantin) er nødvendig for fiskens artsspesifikke farge, som oppfyller viktige atferdsoppgaver. I tillegg til kommunikasjon innen arten, er prydfiskens intense farger også en fryd for betrakteren utenfor akvariet.

  Tips til fôring

  • Det er best å mate små mengder en eller flere ganger om dagen - ikke mer enn det fisken klarer å spise opp i løpet av få minutter.
  • Sørg for et variert kosthold – dette gjelder spesielt selskapsakvarier.
  • Ikke fôr direkte etter vedlikehold (som vannskift eller rengjøring av glasset).
 • Riktig plassering

  Akvariet bør plasseres slik at fiskene kan observeres fra et behagelig sted. Et akvarium er et attraktivt fokuspunkt som gjør alle rom vakrere.

  Ikke plassere akvariet for nær et vindu. Direkte sollys kan fremme algevekst og varme opp vannet for mye om sommeren.

  Har du vil ha et større akvarium, må du også ta hensyn til stedets bæreevne når du planlegger.

  Akvariet skal stå på sokkel av isopor eller annen spesiell støtte. Dette kompenserer for eventuelle minimale ujevnheter på oppbevaringsflaten.