Premium flakes

Flagefoderblandinger af høj kvalitet til fisk.

Vores flager er rige blandinger af forskellige foderflager som et optimalt grundfoder til alle akvariefisk. Med værdifulde næringsstoffer og funktionelle ingredienser giver de en omfattende forsyning til dine fisk.

Lær fordelene at kende

Vitakraft Premium Color, Premium Vita und Premium Gold Fischfutterdosen
Loading...

Vita® Flake-Mix

Rig blanding til ernæring af prydfisk

 • Med rejer og spirulina
 • Med præbiotika til støtte for tarmfloraen og optimal foderomsætning
 • Betaglukaner, multivitaminer og C-vitamin til styrkelse af immunforsvaret
 • Gør ikke vandet uklart
Loading...

COLOR Flake-Mix

Flagefoder af høj kvalitet til farveforstærkning af akvariefisk

 • Med karotenoider, der fremmer pigmentudviklingen
 • Med præbiotika til støtte for tarmfloraen og optimal foderomsætning
 • Betaglukaner, multivitaminer og C-vitamin til støtte for immunforsvaret
 • Gør ikke vandet uklart
Loading...

GOLD Flake-Mix

For vitalitet og farverigdom hos guldfisk

 • Med hvedekim, spirulina og proteinrige krebsdyr
 • Astaxanthin fremhæver fiskenes farver
 • Med præbiotika, der understøtter tarmfloraen og optimal foderomsætning
 • Betaglukaner, multivitaminer og C-vitamin til at understøtte immunforsvaret
 • Gør ikke vandet uklart

Vitakraft Premium Flagefoder

Mehrere bunte Fische
KVALITETS blandinger

Omhyggeligt sammensat udvalg af forskellige foderflager.

TILPASSET sammensætning

Alle ingredienser er optimalt tilpasset dine akvariefisks behov.

SIKRER VANDETS gennemsigtighed

Foderblandingen af høj kvalitet gør ikke vandet uklart.

DOKUMENTERET varemærke

Vitakraft er en af de mest prominente producenter af foder til kæledyr på verdensplan.

Oplev vores mangfoldighed ...

Guide til akvariefisk

Vis alle svar***
Skjul alle svar
 • Indkøb og udstyr

  Det er ikke uden grund, at være akvarieejer er en af de smukkeste og mest alsidige hobbyer. Man kan observere et lille økosystem på nært hold, lære om de forskellige fiskearters adfærd og blive fascineret af deres eksotiske farver. Derudover er der mange muligheder for at implementere dine egne designideer, når du indretter akvariet.

  De første skridt

  Ferskvandsakvariet

  Blandt ferskvandsakvarier er det såkaldte selskabsakvarium det mest almindelige. I disse akvarier holdes forskellige arter af prydfisk, som regel tropiske, og forskellige planter, som har de samme krav. Et artsakvarium er derimod hjemsted for fisk af en eller flere nært beslægtede arter (f.eks. mbuna-cichlider).

  Tjekliste til udstyr

  • Akvarium med låg og lysstofrør
  • Akvariesubstrat, f.eks. polystyrenplade (ca. 0,5 - 1 cm tyk) eller blødt gummi
  • Substrat
  • Dekoration: Sten, perforerede sten etc., akvarierod og vandplanter
  • Filter: indvendigt eller udvendigt filter med filtersubstrat
  • Regulatorvarmelegeme og akvarietermometer
  • Algemagnetisk renseskive eller svamp (speciel)
  • Vandforbedringsmiddel og filterbakterier
  • Slange til vandskift
  • 10-liters spand, der udelukkende bruges til vedligeholdelse af akvariet
  • Timer til belysning af akvariet
  • Foder der passer til den valgte fiskeart

  Den rigtige placering

  Placeringen af akvariet skal udvælges, så fiskene kan observeres fra et behageligt sted. Direkte sollys kan dog fremme algevækst og opvarme vandet for meget om sommeren. Det er derfor bedre ikke at placere akvariet for tæt på vinduet.
  Især ved større akvarier skal man tage højde for placeringens bæreevne i planlægningen. Selv små akvarier har en betydelig vægt: En liter vand vejer 1 kg, plus substrat, sten og anden dekoration. Det løber hurtigt op i mere end 80 kg! Det sikreste sted for et akvarium er derfor på et specielt akvarieunderskab, der tager højde for dens vægt.
  Akvariet skal stå på en polystyrensokkel eller en anden specialsokkel. Dette kompenserer for eventuelle minimale ujævnheder i opbevaringsfladen.

  Opstilling af akvariet

  Formålet med at indrette akvariet er at skabe et artstilpasset levested for fisk og planter. Den ønskede "biologiske balance" afhænger af et intakt samspil mellem fisk, planter, vand, mikroorganismer og det tekniske udstyr.

  De vigtigste trin i et overblik

  1. Substrat og dekoration

  Bland ca. en tredjedel af substratet, der er vasket med klart vand (der må ikke være uklarheder i vandet, når det skylles), med en smule næringsmedium og fordel det jævnt over bunden af akvariet. Tilføj resten af substratet ovenpå. Bunden af akvariet skal være dækket af ca. 3 - 6 cm substrat, der stiger mod bagsiden. Alle pyntegenstande som sten, rødder osv. skal skrubbes af med klart, varmt vand og presses ned i gruset. For fisk, der roder i bundlaget, skal man sørge for, at strukturen står fast på akvariets bund, og at intet kan vælte (fastgør med silikone om nødvendigt)! Til sådanne dyr er et rundkornet substrat at foretrække.
  Fyld derefter akvariet op til ca. en tredjedel med tempereret vand fra hanen, som på forhånd er forberedt, så det passer til fiskene. Vandværdierne skal kontrolleres regelmæssigt, afhængigt af dine fremtidige fisks behov.

  2. Indsætning af vandplanter

  Før du indsætter planterne, skal du fjerne plantesubstratet, der sidder fast på rødderne, og forkorte planternes rødder med cirka en fjerdedel med en saks. Hurtigtvoksende stængelplanter (f.eks. hårnymfer) er gode som baggrundsplanter. Tryk dem ned i substratet og tyng dem ned med en sten. I midten sættes enkelte rosetplanter, der vokser i bredden, som f.eks. amazonas sværdplante. For at plante skal du blot bore et hul i gruset med fingeren og placere planten i det.
  For ikke at blokere for fiskenes udsyn bør der kun bruges småvoksende planter som f.eks. det lille spydblad til forgrunden. De såkaldte siddepindeplanter er også meget dekorative i forgrunden. De sættes fast på sten eller rødder med nylontråd, som også kan bruges til at binde f.eks. javabregner fast med.

  3. Fastgør filter og varmelegeme

  Bemærk: Træk altid stikket ud på alt teknisk udstyr, før du sætter det i vandet!
  Fyld nu akvariet med vand fra hanen til ca. 3-4 cm under kanten. Fastgør derefter varmelegemet med sugekopper i et af de bageste akvariehjørner. I det andet hjørne fastgøres det indvendige filter fyldt med filtermateriale eller - hvis du bruger et eksternt filter - indsugningsrøret. Monter den tilhørende belufter vandret i højde med vandspejlet på den bageste akvarierude eller på siden.
  Termometeret monteres på den forreste akvarierude eller på siden, så vandtemperaturen til enhver tid kan kontrolleres. De fleste tropiske prydfisk foretrækker temperaturer omkring 20-28°C. Spørg din dyrehandler om de mere præcise krav for de respektive fiskearter.

  4. Opstart af akvariet

  Når alt det tekniske udstyr er tilsluttet, kan dækslet nu forsigtigt sættes på akvariet. Tilslut derefter filter, varmelegeme og belysning til det elektriske kredsløb. En timer sikrer en regelmæssig belysningsperiode på 10 - 12 timer.

  5. Indkøringsfase

  Meget vigtigt: Fiskene bør først introduceres efter en "indkøringsfase" på ca. 3 - 4 uger. I løbet af denne tid dannes de værdifulde mikroorganismer i filtermassen såvel som i substratet. De sikrer nedbrydningen af forurenende stoffer og den biologiske balance i akvariet. Denne proces kan understøttes effektivt ved at "pode" filtermassen med filterbakterier.

  6. Udvælgelse af fisk

  Efter 3 - 4 ugers indkøring af selve akvariet er der skabt et passende levested for fiskene i akvariet. Ved udvælgelsen af beboerne skal følgende overvejelser tages i betragtning:

  • Fiskearterne skal passe sammen i deres adfærd og i deres krav til vandkvalitet og ernæring.
  • Vandværdierne kan kontrolleres med et testsæt fra dyrehandleren (for mere information, se "Fiskevenlig vandbehandling og delvise vandskift").
  • Hver fiskeart lever i et foretrukket vandområde. Akvariet ser mest livligt ud, når de øverste, midterste og nederste vandområder er beboet.
  • Som retningslinje anbefales maksimalt 1 cm fisk pr. 4 liter vand. Et tættere befolket akvarium har tendens til at forårsage f.eks. udsving i vandværdier, overgødskning og øget algevækst og medfører en øget risiko for sygdom hos fiskene.

  7. Indsætning af fisk i akvariet

  Introduktionen af fiskene skal ske forsigtigt for at undgå et "overførselschok". For at justere temperaturen og vandforholdene skal du først placere transportposen i tanken. Der må ikke løbe vand ind eller ud, og posen må ikke placeres under lyset.
  Efter ca. 15 minutter udskiftes en tredjedel af transportvandet med akvarievand eller efterfyldes tilsvarende. Denne proces gentages to gange efter yderligere 15 minutter. Placer derefter forsigtigt fiskene i akvariet ved hjælp af et fangstnet. Da transportvandet kan indeholde medicin og mikroorganismer, som det lille akvariums økosystem ikke er tilpasset til, bør det helt sikkert hældes væk.

 • Opdræt og pleje

  Kvaliteten af akvarievandet afgør livskvaliteten for prydfiskene. Kun når de biologiske og vandkemiske processer i vandet fungerer korrekt, forbliver fiskene sunde og fulde af liv. Målet med at holde akvarie er derfor at sikre en biologisk balance i akvariet gennem regelmæssige plejeforanstaltninger.

  Fiskevenlig vandbehandling og delvise vandskift

  Søer og floder renser sig selv gennem naturlige strømme og vandudskiftning. I akvariet kan de naturlige rensningsprocesser dog kun være effektive i begrænset omfang. Derfor er der brug for kraftig filterteknologi, og man bør regelmæssigt foretage delvise vandskift for at reducere de forurenende stoffer, der er opløst i vandet.
  Eksotiske prydfisk har tilpasset deres organismer til levevilkårene i deres oprindelsesvand. For at sikre, at de også finder disse betingelser i akvariet, behandles vandet, når et nyt akvarium oprettes, og også under regelmæssige delvise vandskift. Tilsætningen af vandforbedringsmidlet Aqua-Bon® 6 i 1 binder tungmetaller og omdanner normalt postevand til akvarievand, der er egnet til fisk. Det beskytter fiskenes følsomme gæller og slimhinder.

  Reduktion af forurenende stoffer gennem optimal filtrering

  Permanent filtrering er sammen med delvise vandskift den vigtigste forudsætning for rent og klart akvarievand. Filtreringssystemets cyklus er opdelt i to faser, der hver især bruger specifikke filtermaterialer.

  • Mekanisk filtrering (forfiltrering) fjerner organiske rester som døde plantedele, madrester og fiskeekskrementer. Store partikler bør ikke komme ind i filteret i første omgang!
  • Biologisk filtrering (efterfiltrering) udføres af mikroorganismer, der sætter sig i porerne i filtermaterialerne.

  Under biologisk filtrering omdanner mikroorganismer nitrogenforbindelser, f.eks. affaldsprodukter fra proteinfordøjelse, til det ugiftige nitrat via forskellige mellemstadier. I det første trin dannes der ikke-toksisk ammonium (NH4+) eller, ved pH-værdier over 7,5, giftig ammoniak (NH3).

  I det næste trin nedbrydes ammonium eller ammoniak til nitrit (NO2), som også er giftigt, og til sidst til nitrat (NO3). Nitrit er meget skadeligt for fisk. Nitrat er mindre giftigt, men som plantenæringsstof kan det fremme algevækst. For høje nitrit- eller nitratniveauer kan hurtigt reduceres ved et delvist vandskift. På lang sigt bør kilderne identificeres og reduceres.

  For at forhindre vandforurening og dermed bringe fiskenes sundhed i fare, og på grund af den høje giftighed, bør disse forurenende værdier kontrolleres regelmæssigt, ligesom de andre vandværdier.

  Test og justering af vandværdier

  Afhængigt af vandets oprindelse har hver fiskeart sine egne krav til vandets hårdhed og pH-værdi.
  De fleste ferskvandsfisk har brug for en karbonathårdhed på 3° - 12° dKH (= tysk karbonathårdhed) og blødt til middelhårdt vand med en totalhårdhed på 4° - 14° dGH (= tysk totalhårdhed). Karbonathårdheden er også vigtig for pH-værdiens stabilitet og bør aldrig falde til under 3° dKH.

  pH-værdien angiver vandets surhedsgrad: Værdier under pH 7 er sure, værdier over er basiske (eller alkaliske). Cichliderne i de østafrikanske søer har for eksempel brug for en alkalisk pH-værdi på omkring 8. Dværgcichliderne i Amazonas lever derimod i vand med sure pH-værdier på op til 5,5.

  Regelmæssig pleje og rengøring

  Vedligeholdelsen af et indkørt akvarium tager ikke meget tid - hvis det gøres regelmæssigt:

  • Dagligt: Tjek teknik og temperatur. Iagttag fiskenes adfærd og udseende (ændringer kan være tegn på sygdomme).
  • Ca. hver 14. dag: Kontrollér vandværdierne (pH, hårdhed, NO2, NO3) før delvise vandskift. Udskift derefter, afhængigt af fiskebestanden, 10-30 % af akvarievandet med vand fra hanen, som er justeret til akvariets vandtemperatur og behandlet, så det passer til fiskene. Før du gør det, skal du rengøre akvarieglasset med et algemagnetrensemiddel.
  • Plantepleje: Klip 2/3 af de hurtigtvoksende stængelplanter, der allerede vokser langs vandoverfladen, med en skarp saks.
  • Filterpleje: Rengør den mekaniske filtersektion ved delvise vandskift. Skyl kun den biologiske filtermasse omhyggeligt med akvarievand (aldrig med koldt vand fra hanen!) ca. hver 3. måned, så de værdifulde mikroorganismer ikke ødelægges.
 • Ernæring

  Det grundlæggende i ernæring

  De tropiske og subtropiske farvande, som ferskvandsfiskene kommer fra, leverer alle de fødekomponenter, der er nødvendige for et liv i naturlig mangfoldighed. Føden kommer hovedsageligt fra undervandshabitatet, såsom myggelarver, dafnier, tubifex og planteføde (algevækst). Men der kommer også føde ind i vandet udefra: insekter, nedfaldne blomster, bær osv.

  Ernæring i akvariet

  I løbet af evolutionen har hver fiskeart tilpasset sig det særlige fødeudbud i sit naturlige habitat. Kosten i akvariet bør derfor følge naturens eksempel og forsyne fiskene med alle de nødvendige fødekomponenter i de nødvendige mængder og kombinationer. Samtidig må vandkvaliteten ikke forurenes med overflødige næringsstoffer.

  Vi kender også til forskellige fødevarespecialister blandt fisk - nogle gange endda inden for en fiskefamilie. Der findes overvejende planteædende fisk, rovfisk og altædende fisk. Størstedelen af de almindelige akvariefisk er altædende.

  Vitakrafts foderkoncept til akvariefisk følger naturens vej og opfylder fuldt ud de respektive fiskearters ernæringsmæssige behov. Foderet opnår også den bedst mulige udnyttelse af næringsstofferne og forhindrer dermed unødvendig vandforurening gennem udskillelser.

  Artstilpasset foder - og dets egenskaber i vandet

  Hver fiskeart lever i en foretrukken vandregion, hvor foderet indtages i overensstemmelse hermed. For eksempel har havkatte, der lever på bunden, en mund, der slynger sig nedad, så de kan samle føde op fra bunden. Fisk i de øvre vandregioner (hatchet tetras, guppyer) er såkaldte overfladespisere med en øvre mund. Fisk i de midterste regioner har en terminal mund.

  Foderet skal have svømme-, synke- eller flydeegenskaber, afhængigt af fiskenes artstypiske spisevaner. Foderets aroma er også vigtig, da fiskene styres af deres følsomme lugteorganer, når de skal finde føde. Vitakraft fiskefoder tager hensyn til de forskellige krav, som de respektive akvarieindbyggere har, på grund af dets specielle sammensætning.

  Ernæringens byggesten

  • Fedtstoffer er den vigtigste energileverandør og er derfor også nødvendig for at opbygge energireserver. Vitakraft foder til prydfisk indeholder bl.a. fiskeolie, som forsyner fiskene med vigtige umættede omega-3-fedtsyrer.
  • Kulhydrater kan også bruges som energikilde til nogle fisk. Fra et biokemisk synspunkt omfatter kulhydrater også fibre (grovfoder), som spiller en vigtig rolle for en sund fordøjelse, især hos planteædende fisk.
  • Proteiner (proteiner ) med deres aminosyrer er grundlaget for metabolismen og muliggør blandt andet muskeludvikling, vækst og udvikling af andre væv. Vitakraft foder til akvariefisk indeholder en præcist doseret sammensætning af proteiner og dermed essentielle aminosyrer.
  • Vitaminer i en kvantitativt og kvalitativt sofistikeret sammensætning understøtter kroppens egne beskyttelsesfunktioner mod sygdomme og er afgørende for de mest forskelligartede metaboliske processer.
  • Vitakraft fiskefoder indeholder Immune Active, en specialudviklet kombination af betaglukaner, multivitaminer og langtidsstabilt C-vitamin, der styrker kroppens forsvar.
  • Farvestoffer (som f.eks. astaxanthin) er nødvendige for fiskenes artsspecifikke farvning, som opfylder vigtige adfærdsmæssige opgaver. Ud over kommunikation inden for arten er prydfiskenes intense farver også en fryd for beskueren uden for akvariet.

  Tips til fodring

  • Det er bedst at fodre med små mængder en eller flere gange om dagen - ikke mere end hvad fisken kan nå at spise inden for et par minutter.
  • Sørg for en varieret kost - det gælder især for selskabsakvarier.
  • Fodr ikke direkte efter vedligeholdelse (såsom vandskift eller rengøring af glasset).
 • Den rigtige placering

  Placeringen af akvariet skal vælges, så fiskene kan observeres fra et behageligt sted. Som et attraktivt fokuspunkt forskønner akvariet ethvert rum.

  Placer ikke akvariet for tæt på vinduet. Direkte sollys kan fremme algevækst og opvarme vandet for meget om sommeren.

  Hvis man har et større akvarium, skal man også tage højde for stedets bæreevne i planlægningen.

  Akvariet bør stå på en polystyrensokkel eller en anden særlig støtte. Det kompenserer for eventuelle minimale ujævnheder i overfladen.