Allmänna hänvisningar och obligatorisk information

Dataskydd

För operatörerna av dessa webbplatser är det mycket viktigt att skydda dina personuppgifter. Vi behandlar dina personuppgifter konfidentiellt och i enlighet med lagstadgade dataskyddsbestämmelser och denna integritetspolicy.

När du använder denna webbplats samlas olika personuppgifter in. Personuppgifter är information som kan identifiera dig personligen. Denna integritetspolicy förklarar vilka uppgifter vi samlar in och vad vi använder dem för. Det förklarar också hur och för vilket ändamål detta sker.

Observera att dataöverföring via internet (till exempel vid kommunikation via e-post) kan uppvisa säkerhetsluckor. Ett fullständigt skydd mot att tredje part får åtkomst till uppgifterna är inte möjligt.

Hänvisning till ansvarigt organ

Ansvarigt organ för databehandlingen på denna webbplats är:

Vitakraft Sverige AB

The Point
Hyllie stationstorg 31
215 32 Malmö

Tel: 040-51 05 20
Fax: 040 29 32 94

Email: info@vitakraft.se

Ansvarigt organ är den fysiska eller juridiska person som, ensam eller gemensamt med andra, beslutar om syfte och sätt att behandla personuppgifter (t.ex. namn, e-postadresser etc.).

Återkallande av ditt samtycke till databehandling

Många databehandlingsprocesser är endast möjliga med ditt uttryckliga samtycke. Du kan när som helst återkalla ett tidigare givet samtycke. Du behöver då endast skicka oss ett informellt meddelande via e-post. Lagenligheten av den databehandling som utförts fram till återkallandet påverkas inte genom återkallandet.

SSL- eller TLS-kryptering

Denna webbplats använder av säkerhetsskäl och för att skydda överföringen av konfidentiellt innehåll, till exempel beställningar eller förfrågningar som du skickar till oss som webbplatsoperatör, en SSL- eller TLS-kryptering. Du kan känna igen en krypterad anslutning genom att adresslinjen i webbläsaren växlar från ”http: //” till ”https: //” och på låssymbolen i din webbläsarrad. Om SSL- eller TLS-kryptering är aktiverad kan inte de uppgifter som du skickar till oss läsas av tredje part.

Information, blockering, radering

Du har när som helst rätt att avgiftsfritt få information om dina lagrade personuppgifter, deras ursprung och mottagare samt syftet med databehandlingen och vid behov rätt till rättelse, blockering eller radering av dessa uppgifter. Om du har fler frågor angående personuppgifter kan du när som helst kontakta oss på adressen i impressumet.

Invändning mot e-post i reklamsyfte

Det är inte tillåtet att använda de kontaktuppgifter som publiceras i enlighet med impressumplikten för att skicka reklam och informationsmaterial som inte uttryckligen har begärts. Webbplatsernas operatörer förbehåller sig uttryckligen rätten att vidta rättsliga åtgärder i händelse av oönskad överföring av reklaminformation, till exempel via spam-e-post.

Datainsamling på vår webbplats

Cookies

Webbplatserna använder delvis så kallade cookies. Cookies skadar inte din dator och innehåller inga virus. Cookies tjänar till att göra vårt erbjudande mer användarvänligt, effektivt och säkert. Cookies är små textfiler som lagras på din dator av din webbläsare.

De flesta av de cookies vi använder är så kallade ”sessionscookies”. De raderas automatiskt efter ditt besök. Andra cookies förblir lagrade på din enhet tills du raderar dem. Dessa cookies tillåter oss att känna igen din webbläsare vid nästa besök.

Du kan ställa in din webbläsare så att du informeras om när cookies sätts och endast tillåter cookies i enskilda fall, att du utesluter godkännande av cookies i specifika fall eller generellt samt aktiverar automatisk borttagning av cookies när webbläsaren stängs av. Om du väljer att avaktivera cookies kan det leda till att webbplatsen endast fungerar begränsat.

Cookies som krävs för att genomföra den elektroniska kommunikationsprocessen eller för att tillhandahålla vissa funktioner som du vill använda (t.ex. kundvagnsfunktionen) lagras på grundval av artikel 6.1 f i den allmänna dataskyddsförordningen. Webbplatsoperatören har ett berättigat intresse att lagra cookies för att kunna tillhandahålla sina tjänster tekniskt felfritt och optimerat. I den mån som andra cookies lagras (till exempel cookies för att analysera ditt surfbeteende) behandlas de separat i denna integritetspolicy.

Server-loggfiler

Leverantören av webbplatserna samlar in och lagrar information automatiskt i så kallade server-loggfiler, som din webbläsare skickar automatiskt till oss. Dessa är:

  • Webbläsartyp och webbläsarversion
  • Använt operativsystem
  • Referrer URL
  • Tid för serverförfrågan
  • IP-adress
  • Datahämtningens storlek i bytes

En sammankoppling av dessa data med andra datakällor sker inte.
Grunden för databehandlingen är artikel 6.1 b i den allmänna dataskyddsförordningen, som tillåter behandling av data för att uppfylla ett kontrakt eller för förhandlingsåtgärder.

Kontaktformulär

Om du skickar förfrågningar till oss via kontaktformuläret lagras dina uppgifter från förfrågningsformuläret inklusive de kontaktuppgifter du anger där för att behandla förfrågan och eventuell uppföljning. Dessa uppgifter lämnar vi inte vidare utan ditt samtycke.

Behandlingen av uppgifterna som angivits i kontaktformuläret är därför uteslutande baserad på ditt samtycke (artikel 6.1 a i den allmänna dataskyddsförordningen). Du kan när som helst återkalla detta samtycke. Du behöver då endast skicka oss ett informellt meddelande via e-post. Lagenligheten av de databehandlingsprocesser som utförts fram till återkallandet påverkas inte genom återkallandet.

De uppgifter du anger i kontaktformuläret förblir hos oss tills du ber oss att radera dem, återkallar ditt samtycke till lagring eller syftet med datalagringen upphör (till exempel efter att din förfrågan har behandlats). Obligatoriska lagbestämmelser – särskilt lagringsperioder – förblir opåverkade.

Insticksprogram och verktyg

Google Web Fonts

Denna webbplats använder så kallade Web Fonts, som tillhandahålls av Google, för enhetlig representation av teckensnitt. När du öppnar en sida laddar webbläsaren dina Web Fonts i webbläsarens cache för att visa texter och teckensnitt korrekt.

För att göra detta måste den webbläsare du använder ansluta sig till Googles servrar. Därigenom får Google information om att vår webbplats har öppnats via din IP-adress. Användningen av Google Web Fonts sker i syfte att våra onlinetjänster ska visas enhetligt och tilltalande. Detta utgör ett berättigat intresse i enlighet med artikel 6.1 f i den allmänna dataskyddsförordningen.

Om din webbläsare inte stöder Web Fonts används ett standardteckensnitt av din dator.

Mer information om Google Web Fonts hittar du på https://developers.google.com/fonts/faq i Googles integritetspolicy: https://www.google.com/policies/privacy/.

Kontaktuppgifter

På vår webbplats ger vi dig möjlighet att kontakta oss via telefon, post eller e-post. I detta fall lagras de uppgifter som användaren angivit för att behandla användarens kontaktförfrågan. Dessa uppgifter lämnas inte vidare till tredje part utan ditt uttryckliga samtycke.

Användning av Google Analytics med anonymiseringsfunktion

Vi använder Google Analytics, en webbanalystjänst från Google Inc. på vår webbplats. Google Analytics använder så kallade ”cookies”. Informationen som genereras av dessa cookies, såsom tid, plats och frekvens för ditt besök på webbplatsen, inklusive din IP-adress, överförs till Google i USA och lagras där. Vi använder Google Analytics med en IP-anonymiseringsfunktion på vår webbplats. Din IP-adress förkortas då och anonymiseras därigenom av Google inom Europeiska unionens medlemsstater eller i andra fördragsslutande stater i avtalet inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Google använder denna information för att analysera din användning av vår webbplats, för att sammanställa rapporter om webbplatsaktiviteter åt oss och för att leverera andra tjänster i samband med webbplatsanvändandet och internetanvändandet. Google kommer överföra denna information till tredje part om detta föreskrivs enligt lag eller om tredje part har anlitats av Google för att behandla dessa uppgifter. Google kommer enligt egna uppgifter aldrig att sammanlänka din IP-adress med andra uppgifter från Google. Du kan förhindra att cookies installeras genom att ställa in detta i din webbläsare. Vi vill dock informera dig om att du då eventuellt inte kan använda dig av alla funktioner på vår webbplats i sin fulla omfattning. Du kan förhindra att cookies lagras på din dator genom att ställa in detta i din webbläsare. Vi vill dock informera dig om att du då eventuellt inte kan använda dig av alla funktioner på denna webbsida i full utsträckning. Du kan dessutom förhindra att data, som skapas av cookies och som rör ditt besök på webbsidan (inkl. din IP-adress), samlas in och behandlas av Goolge genom att ladda ner och installera webbläsarinsticksprogrammet på följande länk: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Du kan förhindra att dina data samlas in av Google Analytics genom att klicka på följande länk. En opt-out-cookie sätts, vilket förhindrar framtida insamling av dina data när du besöker denna webbplats: Avaktivera Google Analytics. Mer information om hur Google Analytics hanterar användardata finns i Googles integritetspolicy: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Denna webbplats använder funktionen ”demografiska funktioner” från Google Analytics. Därmed kan rapporter skapas som innehåller information om webbplatsbesökarnas ålder, kön och intressen. Dessa data kommer från intressebaserad annonsering från Google och besökares data från tredje part. Dessa uppgifter kan inte knytas till någon viss person. Du kan när som helst avaktivera denna funktion via annonsinställningarna i ditt Google-konto, eller generellt förbjuda insamlingen av dina data av Google Analytics på så sätt som beskrivs i avsnittet ”Invändning mot datainsamling”.

Användning av Youtube-komponenter med avancerat sekretessläge

På vår webbplats använder vi komponenter (videor) från företaget YouTube. Då använder vi alternativet ”avancerat sekretessläge” som tillhandahålls av YouTube. När du besöker en sida som har en inbäddad video upprättas en anslutning till YouTube-servrarna och innehållet visas på webbplatsen genom ett meddelande till din webbläsare. Enligt uppgift från YouTube skickas endast data till YouTube-servern i ”avancerat sekretessläge”, särskilt vilka av våra webbplatser du har besökt när du tittar på videon. Om du samtidigt är inloggad på YouTube, kopplas denna information till ditt medlemskonto på YouTube. Du kan förhindra detta genom att logga ut från ditt medlemskonto innan du besöker vår webbplats. Ytterligare information om YouTubes dataskydd tillhandahålls av Google på följande länk: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Facebook Social Plug-in

Vi integrerar insticksprogram till det sociala nätverket Facebook (adress: 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA) på våra webbplatser. Du känner igen insticksprogrammen – en översikt finns här: http://developers.facebook.com/docs/Plug-ins/ – på Like-knappen (Gilla) eller på Facebook-logotypen.

Om du besöker en av våra webbplatser med Facebook-insticksprogrammen upprättas en direkt anslutning till Facebook. Vi har inget inflytande över typen och omfattningen av de data som samlas in, lagras och behandlas av Facebook. Vi kan bara informera dig såvitt vi har kännedom.

Facebook informeras via insticksprogrammet om att du har besökt motsvarande webbplats i vårt erbjudande. Detta gäller även för användare som inte är registrerade på Facebook. Om så är fallet kan det hända att Facebook lagrar IP-adressen.

Om du är medlem i Facebook och inloggad, kan besöket på en webbplats med Facebook-insticksprogrammet klart kopplas till ditt användarkonto på Facebook. Dessutom överför insticksprogram alla interaktioner, till exempel om du använder Gilla-knappen eller skriver en kommentar.

För att hindra att Facebook lagrar information om dig, logga ut från Facebook innan du besöker våra webbplatser. Du kan också blockera insticksprogrammen med tilläggsprogram för webbläsaren (till exempel ”Facebook Blocker”).

För information om dataskyddsbestämmelser, syfte och omfattning av datainsamlingen och -behandlingen samt inställningsmöjligheter för integritetsskydd på Facebook får du här: http://www.facebook.com/privacy/explanation.php.