Generelle oplysninger og obligatoriske informationer

Databeskyttelse

Operatøren af denne hjemmeside tager beskyttelsen af dine personoplysninger meget alvorligt. Vi behandler dine personoplysninger fortroligt og i overensstemmelse både med lovgivningens bestemmelser om databeskyttelse og med denne erklæring om databeskyttelse.

Når du benytter denne hjemmeside, indsamles der forskellige personoplysninger. Personoplysninger er oplysninger, der kan bruges til at identificere dig som person. I denne databeskyttelseserklæring forklarer vi, hvilke oplysninger vi indsamler, og hvad vi bruger dem til. Vi forklarer også, med hvilket formål vi bruger dem.

Vi henviser til, at der kan opstå sikkerhedsbrister i forbindelse med overførsel af data på internettet (f.eks. ved kommunikation via e-mail). Det er ikke muligt at sikre data fuldstændigt mod adgang fra tredjeparter.

Ansvarshavende organ

Det ansvarshavende organ for behandling af oplysninger på denne hjemmeside er:

Hasselager Centervej 15, 1. TH
DK-8260 Viby J.

Tel: +45 86 72 06 55
Fax: +45 86 72 06 75

Det ansvarlige organ er den naturlige eller juridiske person, der alene eller i fællesskab med andre træffer beslutninger om formål og hjælpemidler i forbindelse med behandling af personoplysninger (f.eks. navne, e-mailadresser el.lign.)

Tilbagetrækning af samtykke til behandling af oplysninger

Mange former for behandling af oplysninger kan kun ske med dit udtrykkelige samtykke. Du kan til enhver tid trække et samtykke tilbage, som du tidligere har givet. Det kan du gøre ved at sende os en e-mail. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af behandling af de pågældende oplysninger, der allerede har fundet sted.

SSL- hhv. TLS-kryptering

Af sikkerhedsgrunde og for at beskytte overførselen af fortroligt indhold, f.eks. bestillinger eller spørgsmål fra kunderne til hjemmesidens ejer, benytter denne hjemmeside SSL- hhv.  TLS-kryptering. Du kan se, om din forbindelse er krypteret, ved at browserens adressefelt skifter fra “http://” til “https://” og på hængelås-symbolet ved siden af.
Når SSL- eller TLS-krypteringen er aktiveret, kan tredjeparter ikke læse med i de data, du overfører til os.

Indsigt, spærring og sletning

Indenfor rammerne af den gældende lovgivning har du til enhver tid og uden betaling ret til at få indsigt i dine lagrede personoplysninger, i deres oprindelse og modtager, og i formålet med deres bearbejdelse. Du har i givet fald også ret til at få disse oplysninger besigtiget, spærret eller slettet. Hvis du har yderligere spørgsmål angående personoplysninger, kan du til enhver tid henvende dig til os på den adresse, der er angivet i kolofonen eller sende os en e-mail.

Indsigelse imod e-mails med reklameindhold

Kontaktoplysningerne i kolofonen må ikke benyttes til at sende reklamer eller andre materialer, som vi ikke udtrykkeligt har bedt om. Hjemmesidens indehaver forbeholder sig udtrykkeligt ret til at foretage retlige skridt, såfremt der uopfordret fremsendes reklamematerialer, f.eks. i form af spam-mails.

Registrering af oplysninger på vores hjemmeside

Cookies

Hjemmesiden anvender i et vist omfang såkaldte cookies. Cookies kan ikke skade din computer og indeholder ikke virus. Cookies tjener til at gøres vores tilbud mere brugervenlige, effektive og sikre. Cookies er små tekstfiler, som din browser lagrer på din computer.

De fleste af de cookies, vi anvender, er såkaldte "session-cookies". De bliver automatisk slettet, når du afslutter dit besøg på hjemmesiden. Andre cookies forbliver lagret på din enhed, indtil du selv sletter dem. Disse cookies gør det muligt for os at genkende din browser, næste gang du besøger hjemmesiden.

Du kan indstille din browser til at give dig besked, når der bliver lagret cookies; til kun at tillade cookies i enkelttilfælde, tillade cookies i nærmere bestemte tilfælde, eller generelt at udelukke brugen af cookies; samt til automatisk at slette cookies, når browseren lukkes. Visse funktioner på hjemmesiden kan muligvis ikke benyttes, hvis du deaktiverer cookies.

Vi anvender cookies, der er nødvendige for at afvikle elektronisk kommunikation eller for at levere funktioner, som du har anmodet om (f.eks. hjemmesidens indkøbskurv). Disse cookies lagres i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1(f) i Persondataforordningen. Hjemmesidens operatør har en legitim interesse i at lagre cookies for at sikre en teknisk fejlfri og optimeret afvikling af sine tjenester. I det omfang at der lagres andre cookies (f.eks. til analyse af dit brug af internettet), bliver de beskrevet separat i denne erklæring om databeskyttelse.

Serverens logfiler

Hjemmesidens internetudbyder indsamler og lagrer automatisk oplysninger i såkaldte server-logfiler. Din browser sender automatisk disse oplysninger til os. Disse omfatter:

  • browserens type og version
  • computerens styresystem
  • henvisende URL
  • klokkeslæt for serveranmodning
  • IP-adresse
  • dataoverførslens omfang i bytes

Disse oplysninger sammenkøres ikke med oplysninger fra andre kilder.

Oplysningerne behandles i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1(b) i Persondataforordningen, der tillader behandling af oplysninger af hensyn til opfyldelse af en kontrakt.

Kontaktformular

Hvis du henvender dig til os via vores kontaktformular, modtager vi oplysninger, som du angiver i formularen, blandt andet dine kontaktoplysninger. Disse oplysninger lagrer vi med det formål at kunne bearbejde din henvendelse eller i tilfælde af yderligere spørgsmål. Vi giver ikke disse oplysninger videre uden dit samtykke.

Dermed behandler vi kun de oplysninger, som du angiver i kontaktformularen, på grundlag af dit samtykke (artikel 6, stk. 1(a) i Persondataforordningen). Du kan til enhver tid trække dette samtykke tilbage.  Det kan du gøre ved at sende os en e-mail. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af behandlinger af de pågældende oplysninger, der allerede har fundet sted.

Vi beholder de oplysninger, som du har angivet i formularen, indtil: du anmoder om, at de slettes; du trækker dit samtykke tilbage; eller formålet med lagringen ikke længere er gyldigt (f.eks. når behandlingen af din henvendelse er afsluttet). Bestemmelser, der påbydes af lovgivningen – især hvad angår opbevaringsperioder – påvirkes ikke af dette.

Plug-ins og redskaber

Google Web Fonts

For at sikre en ensartet visning af skrifttyper benytter denne hjemmeside såkaldte Web Fonts, der stilles til rådighed af Google. Når du besøger en side, loader din browser de nødvendige Web Fonts i din browsercache, for at tekst og skrifttyper kan vises korrekt.

Til dette formål skal din browser oprette forbindelse til Googles servere. Herved får Google at vide, at vores hjemmeside er blevet besøgt over din IP-adresse. Vi anvender Google Web Fonts med det formål at sikre, at vores onlinetjenester vises på en ensartet og tiltalende måde. Dette udgør en legitim interesse i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1(f) i Persondataforordningen.

Hvis din browser ikke understøtter Web Fonts, vil den benytte en standard-skrifttype fra din computer.

Du kan finde yderligere informationer om Google Web Fonts på https://developers.google.com/fonts/faq og i Googles erklæring om databeskyttelse: https://policies.google.com/privacy?hl=da

Kontaktmuligheder

På vores hjemmeside har du mulighed for at kontakte os via telefon, brev eller e-mail. Hvis du kontakter os, lagrer vi de derved overgivne oplysninger med det formål at kunne bearbejde forespørgslen. Disse oplysninger bliver ikke givet videre til tredjeparter uden dit udtrykkelige samtykke.

Brug af Google Analytics med anonymiserings-funktion

På vores hjemmeside anvender vi Google Analytics, en internetanalyse-tjeneste fra firmaet Google LLC. Google Analytics anvender såkaldte "cookies". Oplysninger, der indsamles ved hjælp af disse cookies, overføres til Google i USA og lagres der. Disse oplysninger kan f.eks. omfatte tidspunkt, sted og hyppighed af dine besøg på hjemmesider, samt din IP-adresse. På hjemmesiden anvender vi Google Analytics med IP-anonymisering. Det betyder, at din IP-adresse bliver forkortet og dermed anonymiseret af Google, endnu mens den befinder sig indenfor EU's medlemsstater eller andre lande, der deltager i EØS-aftalen.  Google benytter disse oplysninger til at vurdere din anvendelse af vores hjemmesiden, til at udarbejde rapporter for os om aktiviteter på hjemmesiden, og til at levere andre tjenesteydelser i forbindelse med anvendelsen af hjemmesiden og af internettet. Det kan forekomme, at Google overfører disse oplysninger til tredjeparter, såfremt lovgivningen kræver dette, eller hvis tredjeparten bearbejder disse oplysninger på anvisning af Google. Efter egne oplysninger vil Google aldrig samkøre din IP-adresse med andre data. Ved hjælp af bestemte indstillinger i din browser-software kan du forhindre, at der installeres cookies. Vi gør dog opmærksom på, at du så i givet fald ikke kan bruge alle funktioner på vores hjemmeside.  Ved hjælp af bestemte indstillinger i din browser-software kan du forhindre, at der lagres cookies. Vi gør dog opmærksom på, at du så i givet fald ikke kan bruge alle funktioner på denne hjemmeside.  Du kan også forhindre Googles registrering og behandling af data (inkl.  IP-adressen), som indsamles gennem cookies, og som relaterer til brugen af denne hjemmeside, ved at downloade og installere den browser-plugin, som kan findes under følgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=da

Du kan forhindre registrering af dine oplysninger ved at klikke på følgende link. Der vil blive lagret en OptOut-cookie, som forhindrer, at dine oplysninger bliver lagret ved fremtidige besøg på denne hjemmeside: Deaktiver Google Analytics Du kan finde flere informationer om, hvordan Google Analytics håndterer dine oplysninger i Googles erklæring om databeskyttelse: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=da

Denne hjemmeside benytter funktionen "Demografi" fra Google Analytics. Med denne funktion kan vi få udarbejdet rapporter med oplysninger om brugernes alder, køn og interesser. Disse oplysninger stammer fra Googles visning af interessebaserede reklamer samt besøgerdata fra tredjeparts-udbydere. Disse oplysninger kan ikke henføres til en bestemt person. Du kan til enhver tid deaktivere denne funktion under annonceindstillingerne i din Google-konto, eller du kan helt fravælge registrering af dine oplysninger gennem Google Analytics som forklaret under punktet "Indsigelse mod registrering af oplysninger".

Brug af YouTube-komponenter med udvidet databeskyttelsestilstand

Vores hjemmeside anvender komponenter (videofilm) fra firmaet YouTube. I denne forbindelse benytter vi YouTubes mulighed for "udvidet fortrolighedstilstand". Når du besøger en hjemmeside med en integreret video, bliver der oprettet en forbindelse til YouTubes servere, hvorefter indholdet vises på hjemmesiden i din browser. YouTube oplyser, at der i "udvidet fortrolighedstilstand" kun overføres oplysninger til YouTube-serveren – herunder især hvilke af vores internetsider, du har besøgt – når du ser den pågældende video. Hvis du samtidig er logget ind hos YouTube, bliver disse oplysninger registreret i din YouTube-konto. Hvis du ikke ønsker dette, skal du logge dig ud af din konto, før du besøger vores hjemmeside. Du kan finde yderligere informationer om databeskyttelse ved brug af YouTube på følgende link: https://policies.google.com/privacy?hl=da

Brug af Google Adwords

Ved markedsføringen af vores hjemmeside benytter vi desuden Googles reklameværktøj "Google Adwords". I denne forbindelse anvender vi analysetjenesten "Conversion Tracking" fra firmaet Google LLC på vores hjemmeside. Hvis du er kommet til vores hjemmeside gennem en reklame fra Google, bliver der lagret en cookie på din computer. Disse såkaldte  "conversion-cookies" udløber efter 90 dage og kan ikke bruges til at identificere dig som person. Hvis du besøger bestemte undersider på vores hjemmeside, mens cookien stadig er gyldig, kan både vi og Google se, at du som bruger har klikket på en af vores reklamer hos Google og er blevet sendt videre til vores hjemmeside. Google benytter oplysningerne indsamlet fra disse "conversion-cookies" til at udarbejde besøgsstatistikker for vores hjemmeside. Gennem disse statistikker får vi indsigt i det samlede antal af brugere, der har klikket på vores reklamer, samt hvilke undersider den enkelte bruger har besøgt i den forbindelse. Hverken vi eller andre annoncører, der benytter Google Adwords, modtager nogen form for oplysninger, der kan bruges til at identificere brugere personligt. Ved hjælp af bestemte indstillinger i din browser-software kan du forhindre, at der installeres cookies, enten ved at blokere automatisk lagring af cookies generelt, eller ved specifikt at blokere for cookies fra domænet "googleadservices.com". Den relevante erklæring om databeskyttelse fra Google kan du finde på følgende link: https://services.google.com/sitestats/da.html

Facebook Social Plug-in

Vores hjemmeside anvender plug-ins fra det sociale netværk Facebook (adresse:  1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA). Du kan identificere den pågældende plug-in på Like-knappen eller på Facebooks logo. Du finder en oversigt over Facebooks plug-ins her: http://developers.facebook.com/docs/Plug-ins/

Hvis du besøger en hjemmeside, der anvender en plug-in fra Facebook, oprettes der en direkte forbindelse til Facebook. Vi har ingen indflydelse på, hvilke typer og hvilket omfang af oplysninger som derved indsamles, lagres og behandles af Facebook. Vi kan kun informere dig om forholdene i det omfang, vi kender til dem.

Facebook får via sin plug-in at vide, at du har besøgt vores hjemmeside. Dette gælder også for brugere, der ikke er registreret hos Facebook. I dette tilfælde er der mulighed for, at Facebook lagrer den pågældende IP-adresse.

Hvis du har oprettet og er logget ind på en konto hos Facebook, kan dit besøg på en hjemmeside med en Facebook-plug-in blive registreret under din konto. Desuden kommunikerer den pågældende plug-in alle interaktioner videre, f.eks. når du benytter Like-knappen eller skriver en kommentar.

Du kan forhindre, at Facebook lagrer dine oplysninger, ved at logge dig ud af din Facebook-konto, før du besøger vores hjemmeside. Du kan desuden installere add-ons til din browser, der blokerer for plug-ins (f.eks. "Facebook Blocker").

Du kan finde flere informationer om bestemmelser for databeskyttelse, formålet og omfanget af indsamling  og lagring af oplysninger, samt Facebook-indstillinger til beskyttelse  af dit privatliv på: http://www.facebook.com/privacy/explanation.php.