Välkommen till vår nya inköpskoordinator i Norden

Välkommen till Mika Hermansen, som har börjat som inköpskoordinator från början av 2024.

24.01.2024

Mika är faktiskt ett bekant ansikte, eftersom hon har arbetat för Vitakraft under en period, och nu har vi glädjen att välkomna Mika tillbaka till en fast tjänst.

I sin nya roll som inköpskoordinator kommer Mika att ansvara för upphandlingar i de skandinaviska länderna och hjälpa till att koordinera olika projekt.

Mika har även tidigare arbetat med inköp, hantering av produkter och leveranser.

Ett nöje att välkomna dig till teamet Mika!