Wald von oben.

Hantering av hållbarhet

Som tillverkare av högkvalitativt djurfoder är hållbara åtgärder absolut nödvändiga och en självklarhet för oss. För det är endast om vi behandlar naturresurser med omsorg som vi kan säkerställa artanpassad och hälsosam näring för våra husdjur på lång sikt.

Våra initiativ för bättre och mer hållbarhet fokuserar på de tre viktigaste ämnena; energiförbrukning, utsläpp och resursanvändning.

För att göra vårt engagemang mätbart och konkret samlar vi regelbundet in data och sätter upp tydliga mål som vi ständigt följer upp för att se om de lyckas.

Fakta

Energi, emballage, inköp och mobilitet
Eine Glühbirne

Grön elektricitet

100 % grön el

Sedan 2021 använder vi 100 % grön el i våra produktionsanläggningar, centrallager och administrationen i Bremen/Niedersaksen. Detta har resulterat i en minsking av CO2-utsläppen med 40 %

CO2-minskning

Minska CO2-förbrukning med 50 %

Genom att använda grön el, byta till lokala värmesystem och kondenspannor för våra värmesystem, samt använda LED-belysning, har vi uppnått en CO2-minskning på 50 % sedan 2020.

 

Blau gezeichneter LKW

Lastbilsflotta

Minskning av lastbilsflotta
med 50 %

Genom att bygga ett helautomatiserat höglager under 2021 kommer vi att spara
11 000 liter diesel och cirka 3,8 ton CO2 per år.

Zwei Vitakraft Produkttüten mit Herz drauf

Emballage

90 % återvinningsbar

På våra produktionsanläggningar i Bremen och Niedersachsen använder vi redan mer än 90 % återvinningsbara förpackningar. Till 2025 siktar vi på 100 % återvinningsbara förpackningar av de produkter som produceras i Bremen och Niedersachsen och en minskning av plast med 10 %

Hållbart inköp av soja

Hållbart inköp av soja

Vårt mål är att köpa soja av europeiskt ursprung eller från certifierade källor. År 2025 vill vi ha uppnått 100 %  av detta – i dag ligger vi redan på 90 %

Blau gezeichneter Fisch

Hållbart inköp av fisk

Hållbart inköp av fisk

År 2025 kommer vi att byta ut 100 % av den fisk och de fiskbiprodukter vi använder i våra produkter till MSC- eller ASC-certifierade produkter – vi uppfyller redan 92 % av kraven.

Blau gezeichnete Palme

Ersätt palmfrukt

Ersätt palmfrukt

Vi arbetar hårt för att helt eliminera palmolja och palmkärnfett. Den lilla palmolja vi fortfarande använder kommer från RSPO-certifierade källor.

Vita® Planet

Vi sammanfattar hela vårt hållbarhetsengagemang inom ramen för initiativet VITA® PLANET, som utöver den ekologiska även omfattar en ekonomisk och social komponent. Vi vill växa hållbart som företag genom att göra riktade investeringar i forskning och utveckling samt modernisering och automatisering av processer. Samtidigt lägger vi stor vikt vid rättvisa, stabila och samarbetsinriktade relationer med alla våra anställda och våra externa partners.

 

Vita Planet Initiative For Future. Mädchen umarmt Baum.

Plantera för planeten

Plantera träd för en bättre värld. Vi stödjer barn- och ungdomsinitiativet Plant-for-the-Planet i dess mål att plantera en biljon träd över hela världen.

Med detta storskaliga återbeskogningsprojekt av CO2-bindande träd kan vi aktivt ta itu med klimatkrisen. Därför planterar vi träd tillsammans med Plant-for-the-Planet.

 

Sustainable Development Goals

FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling som grund för vårt agerande

Vi vägleds av de 17 globala målen för hållbar utveckling i Agenda 2030 Mål för hållbar utveckling (SDG).