Pogoji koriščenja

Pogoji koriščenja spletne strani Vitakraft HOBBY PROGRAM d.o.o. najdete na naslovu: www.vitakraft.com/si/sl/

Web stranicu VITAKRAFT pokrenuo je i uređuje VITAKRAFT HOBBY PROGRAM d.o.o. (dalje u tekstu: VITAKRAFT ili mi).


Prvim i svakim narednim korištenjem web stranice smatra se da ste se u cijelosti upoznali s ovim Uvjetima, da su vam jasni i da ih prihvaćate. Ako niste suglasni s njima, molimo da ne pristupate web stranici i ne koristite njezine sadržaje. Ako imate bilo kakvih pitanja ili nejasnoća vezanih za Uvjete korištenja, molimo da se obratite na adresu info@vitakraft.hr

Izgled in vsebino te spletne strani ter Pogoje koriščenja imamo pravico kadarkoli, brez predhodne razlage spremeniti, zato vas prosimo, da občasno preverite morebitne spremembe. Smatra se, da vaše koriščenje te spletne strani pomeni vaše privoljenje vseh morebitnih sprememb teh pogojev. Vitakraft Hobby program d.o.o. ne bo odgovoren za kakršno koli možno posledico, ki izhaja iz vsebine te spletne strani.

Pregled vsebin na tem spletnem naslovu je možen samo za osebne namene. Prepovedano je javno prikazovanje, razmnoževanje, prenašanje, objavljanje , kopiranje ali distribuiranje, sodelovanje v prenosu ali prodaji, izdelava kopij ali odpošiljanje ter vsaka druga vrsta uporabe celovite vsebine teh strani ali dela teh strani, brez izrecnega pisnega soglasja Vitakraft Hobby program d.o.o.. V kolikor je takšno soglasje iz strani Vitakraft Hobby program d.o.o. izdano, se izrecno prepoveduje brisanje obstoječih podatkov, ki se nanašajo na avtorske pravice ali na blagovne znamke ter pravice tretjih oseb.

Uporabnikom te spletne strani se prepoveduje prenašanje in objavljanje vulgarnih, žaljivih, grozečih ali nedostojnih ali na drugi način nesprejemljivih ali protizakonitih vsebin, kakor tudi tistih , kjer bi nastala stvarna in poslovna škoda iz razloga vsebin, ki vsebujejo viruse ali drug za to spletno stran škodljiv material. Uporabniki prevzemajo odgovornost za vsako škodo, ki je posledica njihovih aktivnosti, katere niso skladne s predhodno navedenim, kakor tudi za drugo škodo, ki bi na osnovi tega lahko nastala.

Vitakraft si pridržuje pravico ( vendar ne tudi obvezo ), da materiale in vsebine, katere uporabniki tudi objavljajo na teh spletnih straneh, v celoti ali delno izbriše. S koriščenjem vsebin te spletne strani uporabnik sprejema rizike ki nastanejo iz koriščenja te spletne strani ter sprejema način koriščenja te spletne strani izključno za osebno uporabo in na lastno odgovornost.Korištenjem sadržaja ovih web stranica korisnik prihvaća rizike koji nastaju iz korištenja ovih web stranica te prihvaća koristiti sadržaj ovih web stranica isključivo za osobnu uporabu i na vlastitu odgovornost.

Vitakraft Hobby program d.o.o. se v celoti odreka vsake odgovornosti, ki bi lahko iz kakršnega koli razloga nastala ali je bila vezana na koriščenje te spletne strani, za katera koli uporabniška dela ali zaradi uporabnikove zlonamerne uporabe vsebine te spletne strani, kjer bi lahko nastala škoda na uporabnikovi strani ali na strani tretjih oseb.

Vsi samodejno poslani materiali, posebno fotografije, videoposnetki, teksti in drug podoben material kakor tudi vsa druga avtorska dela ( v nadaljevanju material ), so lahko enkrat ali tudi večkrat, brez časovne omejitve objavljeni, vendar ne nujno na spletni strani Vitakraft Hobby program d.o.o. S pošiljanjem vsebine materiala na ta naslov avtomatsko dajete ( ali jamčite, da je lastnik materiala to dopustil ) Vitakraft Hobby program d.o.o. nepreklicno, stalno in ekskluzivno pravico in licence za koriščenje, obnovitev,menjavo, prevod, objavljanje, distribucijo in prenos po vsem svetu,v karšni koli obliki v katerih koli medijih za kakršen koli namen brezplačno. Pogoji pod to točko veljajo tudi po končanju tega dogovora. Pošiljatelji materiala sprejemajo,da za poslane material ne bodo izplačani nikakršni honorarji. Vse osebe, ki samoiniciativno pošljejo material Vitakraftu, jamčijo pod polno kazensko in materialno odgovornostjo, da ti materiali pripadajo izključno njim in so njihovo avtorsko delo. V kolikor Vitakraft zaradi objave teh materialov utrpi karšno koli škodo, so osebe,ki so material dostavile, dolžne pokriti vso škodo, ki bi v zvezi s tem nastala, podjetju Vitakraft.

Vitakraft se opoveduje vsake odgovornosti vezane na material , dostavljen iz strani tretjih oseb.

V kolikor ta Spletna stran daje možnost vzpostavljanja povezave do drugih spletnih strani, na katere nimamo nobenega vpliva, nismo odgovorni za točnost in popolnost vsebine drugih spletnih strani, niti za negativne posledice, ki bi lahko izhajale iz uporabe drugih spletnih strani. 

Piškotki

 

Intelektualna lastnina

Vsebina te spletne strani je zaščitena z avtorskimi pravicami, ki pripadajo Vitakraftu ali so bile dodeljene Vitakraftu in so v lasti tretjih oseb. Vitakraft ima tudi avtorske pravice za urejanje, izbiro in usklajevanje vsebine te lokacije. Poleg tega to spletno mesto vsebuje blagovne znamke, imena posameznikov in drugo vsebino intelektualne lastnine v lasti Vitakrafta. Ne smete predvidevati, da je katera koli vsebina na tem spletnem mestu namenjena neomejeni uporabi. Podvajanje vsebine te spletne strani ni dovoljeno.

Slike in videi

Vse fotografije, slike, video posnetki, biografski podatki oseb in drugi materiali, ki se pojavljajo na teh spletnih straneh, so izključna last Vitakrafta. Avtorske pravice za vsa gradiva na spletnem mestu pripada Vitakraftu. Vse pravice pridržane. Subjekti imajo dovoljenje za uporabo teh materialov izključno za reklamne, uredniške in informativne namene objave v časopisih, revijah in elektronskih medijih. Kakršna koli druga uporaba gradiva s spletne strani Vitakraft ni dovoljena. Prav tako ni dovoljena uporaba katerega koli materiala s teh spletnih strani v povezavi s prodajo ali ponujanjem v prodajo izdelkov ali storitev katere koli vrste. Opredeljenega dovoljenja in načina uporabe te spletne strani ni dovoljeno prenesti, oddati v podizvajanje ali dodeliti, vsak nameravan in poskus prenosa, oddaje v podizvajanje ali dodelitev pa se šteje za ničnega in neveljavnega. Z uporabo gradiva s spletnega mesta se uporabniki medijev zavezujejo, da bodo v celoti upoštevali tukaj navedene omejitve, pogoje in zahteve.

Vitakraft se bo razumno trudil za objavo točnih in ažurnih podatkov na svoji spletni strani, vendar ne prevzema odgovornosti za njihovo točnost in popolnost, niti ne daje pravice do ugovora v zvezi s tem.

Vitakraft ne jamči, da bo ta spletna stran vedno dostopna in dostopna ter da ne bo vsebovala napak ali virusov. Vsak uporabnik se izrecno strinja z uporabo te spletne strani na lastno odgovornost.

Vitakraft ni odgovoren za kakršno koli škodo ali poškodbe (vključno, vendar ne omejeno na posebno ali posledično škodo), ki bi lahko nastala zaradi uporabe ali nezmožnosti uporabe katerega koli dela tega spletnega mesta ali vsebine, ki so jo objavili ali vanjo dodali drugi uporabniki.

Medijski subjekti in drugi uporabniki, ki uporabljajo ta spletna mesta, se izrecno strinjajo, da bodo Vitakraftu povrnili vse terjatve, stroške, škodo ali obveznosti, ki izhajajo iz malomarne uporabe materialov s spletnih mest s strani istega uporabnika, vključno z vsemi neposrednimi, posrednimi, naključnimi, posebnimi ali posledično škodo.

Zaščita osebnih podatkov na spletni strani Vitakraft Hobby program d.o.o. – www.vitakraft.com/si/sl/

Vitakraft Hobby program d.o.o. se zaveda dejstva, da je veliko potrošnikov in ostalih koristnikov te spletne strani zaskrbljenih glede svojih osebnih podatkov,ki so jih dostavili on-line in jih zanima, kako se podatki hranijo in kako so zaščiteni pred zlorabo Da bi dokazali našo obvezo glede zaščite osebnih podatkov, smo izdelali in vodimo politiko zaščite osebnih podatkov na svojih spletnih straneh, in vas prosimo, da občasno preverite, glede na možne izjeme.

Zaščita osebnih podatkov na spletni strani Vitakraft Hobby program d.o.o. - splošno

Prikupljamo samo one osobne podatke koji su nam dobrovoljno dostavljeni. Ne zahtijevamo od vas da nam pošaljete te podatke kako bismo vam omogućili pristup na naše stranice i ne tražimo da otkrijete više podataka no što je doista potrebno za sudjelovanje u nekoj aktivnosti na našim stranicama.

Vitakraft Hobby program d.o.o se vezano na zbiranje osebnih podatkov obvezuje spoštovati odredbe, uredbe in zakonodajo ,vezano na zaščito osebnih podatkov. Osebne podatke prvenstveno zbiramo skladno z veljavnim zakonom in posledično zato,da vam lahko po elektronski pošti pošljemo morebitne spremembe ali novosti, možnosti sodelovanja v nagradnih igrah ali obvestilo glede nagrad, za pošiljanje publikacij, brošur in drugih promocijskih materialov ali odgovoriti na vaša vprašanja ali nasvete.

Ne prodajamo, ne prenašamo, ne odkrivamo podatkov, ki jih pridobimo na te spletni strani, nikomur izven podjetja Vitakraft Hobby program d.o.o., brez vašega privoljenja, razen ( 1 ) v primeru,ko je to potrebno zaradi izvršitve zakonskih obvez, (2 ) v primeru predpisanega zakona, (3 ) v primeru,ko je to potrebno zaradi zaščite vašega življenja ali fizične integritete in ko vi niste zmožni dati svoje privoljenje za obdelavo vaših osebnih podatkov, (4 ) v slučaju ko je to nujno zaradi izpolnitve dolžnosti, ki se izvajajo v javnem interesu in (5 ) v slučaju,ko ste vi sami objavili te podatke.

Vitakraft Hobby program d.o.o. ne zbira podatkov mladoletnih oseb. V kolikor ste mladoletni, vas prosimo,da nam ne pošiljate nobenih osebnih podatkov, ki vključujejo ime in priimek, naslov,prebivališče, številko telefona, elektronski naslov ali kakšne druge vaše osebne podatke. Predaja osebnih podatkov iz strani mladoletnih oseb se lahko odvija le s privolitvijo staršev ali skrbnika. V kolikor bi kljub temu mladoletna oseba želela podjetju Vitakraft Hobby program d.o.o. predate njegove osebne podatke, Vitakraft Hobby program d.o.o. izklicno zavrača prevzem kakršnihkoli materialnih ali nematerialnih zahtev, ki izhajajo iz namere kontakta.

Kadarkoli imate pravico zahtevati pregled vseh osebnih podatkov, ki smo jih prejeli od vas. Na vašo zahtevo lahko ažuriramo, brišemo ali popravimo vaše podatke ( v kolikor se ti podatki še vedno nahajajo v naši bazi podatkov ), ali v prihodnje prenehamo koristit te podatke. V kolikor to želite, nas prosim kontaktirajte. S pošiljanjem osebnih podatkov podjetju Vitakraft Hobby program d.o.o., se pošiljatelj ne odreče pravic, ki jih zagotavlja Zakon o varovanju osebnih podatkov republike Slovenije, kakor tudi ne pravic zahtevati popravek ali brisanje lastnih osebnih podatkov iz naše zbirke, v kolikor so ti nepopolni, netočni ali njihova obdelava ni v skladu z odredbami in zakonodajo republike Slovenije. 

Tajnost podatkov

Vitakraft Hobby program d.o.o. se obvezuje, da za osebne podatke ne bo omogočil dostopa tretjim osebam, jih ne bo objavljal ali dajal tretjim osebam v uporabo brez predhodne privolitve uporabnika, na katerega se nanašajo osebni podatki. V času obiska te spletne strani, vaši osebni podatki ostajajo tajni, razen če jih vi sami želite prostovoljno razkriti. Obvezujemo se, da razen v primeru zakonodaje, drugim stranem ne bomo izdajali podatkov, katere smo prejeli. Za podatki, kateri se s prijavo na spletni strani beležijo avtomatsko, vendar niso osebni podatki ( vključujoč ali izključujoč vrste iskanj, število obiskov, čas prijave na tej spletni strani, itd.), ima Vitakraft Hobby program d.o.o. pravico koristiti v statistične namene zaradi ocene obiskanosti te spletne strani in zaradi izboljšanja njenih vsebin in funkcionalnosti. 

Prenos sporočil preko elektronske pošte

Ko nam pošiljate elektronsko pošto ( e-mail ) z osebnimi podatki, po katerih vas je možno identificirati, preko e-mail sporočila s vprašanjem ali komentarjem, ali preko obrazca,ki nam ga pošiljate po elektronski pošti, mi te podatke koristimo v namene izpolnitve vaših zahtev. Morda bomo vaš e-mail poslali drugim uslužbencem ali dobaviteljem, ki bi lahko bolje odgovorili na vaša vprašanja. Vsi uslužbenci Vitakraft hobby program d.o.o. in njegovi poslovni partnerji so odgovorni za spoštovanje načel zaščite zasebnosti. Nepooblaščeni poskusi odpošiljanja ali izmenjave podatkov na tej strani so strogo prepovedani. 

Ankete, vprašalniki in promocijske nagradne igre

Občasno na naši spletni strani objavimo ankete ali vprašalnike. Podatki, ki jih zbiramo s to anketo ali vprašalnikom, se koristijo izključno za potrebe Vitakraft Hobby program d.o.o. V kolikor na naši spletni strani objavimo vzorec odgovora na anketo, ta vzorec ne vsebuje osebnih podatkov. Naša Spletna stran občasno vsebuje obvestila, vezana na razne igre, ki jih organiziramo. Za ta tekmovanja in nagradne igre, za katere omogočimo elektronski dostop, bomo koristili vaše osebne podatke zgolj z namenom izvedbe nagradne igre ( npr. Da lahko v primeru zmage stopimo z vami v kontakt ). Ne delimo teh informacij z nikomer izven podjetja Vitakraft Hobby program d.o.o., razen z dobavitelji, ki nam pomagajo pri organizaciji nagradne igre in imajo zakonsko obvezo čuvati tajnost vseh dostopnih podatkov. V trenutku, ko se nagradna igra zaključi, se podatki, ki ste nam jih dostavili, brišejo in sicer v določenem času. Vitakraft Hobby program d.o.o. ne more prevzeti odgovornosti za morebitno nastalo škodo,k I bi nastala ob uporabi informacij iz teh strani, ki so izven okvira njene namere. V kolikor imate vprašanja ali dvome glede naše politike o zaščitit osebnih podatkov, ali v zvezi z izkušnjo tega spletnega naslova, vas prosimo, da nas kontaktirate.