Pogoji koriščenja

Uvjeti korištenja internet stranice VITAKRAFT HOBBY PROGRAM  d.o.o. na adresi www.vitakraft.hr

Web stranicu VITAKRAFT pokrenuo je i uređuje VITAKRAFT HOBBY PROGRAM d.o.o. (dalje u tekstu: VITAKRAFT ili mi).

Prvim i svakim narednim korištenjem web stranice smatra se da ste se u cijelosti upoznali s ovim Uvjetima, da su vam jasni i da ih prihvaćate. Ako niste suglasni s njima, molimo da ne pristupate web stranici i ne koristite njezine sadržaje. Ako imate bilo kakvih pitanja ili nejasnoća vezanih za Uvjete korištenja, molimo da se obratite na adresu info@vitakraft.hr

Izgled i sadržaj web stranice te Uvjete korištenja možemo bilo kada i bez obrazloženja izmijeniti, stoga vas molimo da iste povremeno proučite kako biste se upoznali s mogućim promjenama. Smatra se da vaše naknadno korištenje web stranice predstavlja vaše prihvaćanje svih eventualnih izmjena ovih uvjeta. Vitakraft  neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz promjena web sadržaja.

Pregledavanje sadržaja na ovoj adresi moguće je samo u osobne svrhe. Zabranjeno je javno prikazivanje, download, umnožavanje, prenošenje, objavljivanje, mijenjanje, reproduciranje, distribuiranje, sudjelovanje u prijenosu ili prodaji, izradi kopija, otpremanju te svakoj drugoj vrsti uporabe cjelovitog sadržaja ovih stranica ili jednog njihova dijela te odabir i usklađivanje njihova sadržaja, bez izričitog pismenog dopuštenja Vitakrafta. Ako je takvo dopuštenje izdano, nije dopušteno brisati ili mijenjati postojeće podatke koji se odnose na autorsko pravo i/ili na trgovački znak te prava trećih osoba.

Korisnicima se zabranjuje prenošenje i objavljivanje opscenih, uvredljivih, vulgarnih, prijetećih ili nepristojnih, ili na drugi način neprihvatljivih ili protuzakonitih sadržaja, kao i onih kojima se vrši povreda nekih od prava bilo koje strane te posebno sadržaja koji sadrže viruse ili drugi štetan materijal na ovoj web stranici. Korisnici preuzimaju odgovornost za svaku štetu koja je posljedica njihovih aktivnosti koje nisu u skladu s prethodno navedenim, kao i za drugu vrstu štete koja bi iz toga mogla proizići. Vitakraft  pridržava pravo (ali ne i obvezu) da materijale i sadržaje koje korisnici objavljuju na njezinim stranicama, u cijelosti ili djelomično izbriše.
Korištenjem sadržaja ovih web stranica korisnik prihvaća rizike koji nastaju iz korištenja ovih web stranica te prihvaća koristiti sadržaj ovih web stranica isključivo za osobnu uporabu i na vlastitu odgovornost.

VITAKRAFT se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja na bilo koji način može nastati iz, ili je na bilo koji način vezana za korištenje ovih web stranica, za bilo koje radnje korisnika uporabom ili zlouporabom sadržaja ovih web stranica, te za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja ovih web stranica.

Svi samoinicijativno poslani materijali, a osobito fotografije, videouratci, tekstovi i drugi slični materijali, odnosno drugi autorski radovi (u daljnjem tekstu: Materijali) mogu, jednom ili više puta, bez vremenskog ograničenja biti objavljeni, ali i ne moraju biti objavljeni na web stranici Vitakrafta. Dostavljanjem sadržaja i materijala na ovu adresu, automatski izdajete (ili jamčite da je vlasnik materijala izričito dopustio) Vitakraftu neopoziva, stalna i ekskluzivna prava i licenciju za korištenje, adaptiranje i mijenjanje, uklapanje u druge radove, prijevode, objavljivanje, prijenos i distribuciju po čitavom svijetu spomenutog materijala u bilo kojem obliku i kroz sve do sada poznate i buduće medije u bilo koju svrhu i bez naknade. Uvjeti ove točke važe i nakon prestanka važnosti ovog ugovora. Pošiljatelji Materijala prihvaćaju da za poslane Materijale neće biti (a i može biti prema autonomnoj odluci Vitakrafta ) isplaćen nikakav honorar. Sve osobe koje samoinicijativno pošalju Materijal Vitakraftu jamče pod punom kaznenom i materijalnom odgovornošću da isti predstavlja isključivo njihovo vlasništvo te da na isti polažu autorska prava. Ukoliko Vitakraft zbog objave tih materijala pretrpi bilo kakvu štetu oni koji su dostavili taj materijal obvezuju se naknaditi Vitakraftu cjelokupnu štetu koju bi na taj način on pretrpio.

Vitakraft se odriče svake odgovornosti vezane na Materijale dostavljene od strane trećih osoba.

Ukoliko Internet stranica pruža mogućnost uspostavljanja veze do drugih Internet stranica na koje nemamo nikakav utjecaj, nismo odgovorni za točnost i potpunost sadržaja drugih Internet stranica niti za negativne posljedice koje bi mogle proizaći iz uporabe drugih Internet stranica.

Kolačići

Više informacije pročitajte ovdje: http://vitakraft.hr/kolacici.

Intelektualno vlasništvo

Sadržaj ove web stranice zaštićen je autorskim pravom koje pripada Vitakraftu, ili je ustupljen Vitakraftu, a u vlasništvu je trećih osoba. Vitakraft također posjeduje autorsko pravo uređivanja, izbora i usklađivanja sadržaja ove lokacije. Nadalje, ova lokacija sadrži zaštitne znakove, imena pojedinaca i druge sadržaje intelektualnog vlasništva u posjedu Vitakrafta. Ne smijete smatrati da je bilo koji sadržaj na ovoj lokaciji za upotrebu bez ograničenja. Nije dopušteno umnožavanje sadržaja ove web stranice.

Slike i video

Sve fotografije, slike, video, biografski podaci osoba i ostali materijali koji se pojavljuju na ovim web stranicama isključivo su vlasništvo Vitakrafta. Autorsko pravo na sve materijale koji se nalaze na web stranicama pripada Vitakraftu. Sva prava su pridržana. Dopuštenje se daje subjektima radi korištenja tih materijala isključivo u promidžbene, uredničke i informativne svrhe objavljivanja u novinama, časopisima i elektronskim medijima. Drugačija upotreba materijala s Vitakraft web stranica nije dopuštena. Također, nije dopuštena upotreba bilo kojeg materijala s ovih web stranica u svezi s prodajom ili nuđenjem na prodaju proizvoda ili usluga bilo koje vrste. Definirano dopuštenje i naćin korištenja ovih web stranica ne smije se prenositi, podugovarati ili dodjeljivati i svaki namjeravani i pokušani prijenos, podugovaranje ili dodjeljivanje smatrat će se ništavnim. Korištenjem materijala s web stranica, medijski korisnici obvezuju se u potpunosti pridržavati ovdje utvrđenih ograničenja, uvjeta i zahtjeva.
Vitakraft će uložiti razuman napor kako bi se na njegovim web stranicama objavljivali točni i aktualni podaci, ali ne preuzima odgovornost za točnost i potpunost istih, kao što i ne daje pravo prigovora u tom smislu.
Vitakraft ne jamči da će ova web stranica uvijek biti dostupna i raspoloživa, te da neće sadržavati pogreške ili viruse. Svaki korisnik izričito prihvaća korištenje ove web stranice na svoju vlastitu odgovornost.
Vitakraft ne odgovara za štetu ili povredu (uključujući, ali ne isključivo, posebnu ili posljedičnu štetu) koja može biti rezultat korištenja ili nemogućnosti korištenja bilo kojeg dijela ove web stranice, ili sadržaja koji su na njoj objavili ili dodali drugi korisnici.
Medijski subjekti i ostali korisnici koji koriste ove web stranice, izrijekom prihvaćaju obeštetiti Vitakraft za bilo kakva i sva potraživanja, troškove, štete ili odgovornosti koje nastaju nesavjesnim korištenjem materijala s web stranica od strane istog korisnika, uključujući i bilo kakvu izravnu, neizravnu, slučajnu, posebnu ili posljedičnu štetu.

Zaštita osobnih podataka

Vitakraft d.o.o. svjestan je činjenice da su mnogi potrošači i ostali korisnici koji posjećuju naše web stranice zabrinuti za podatke koje su dostavili on-line, te se pitaju kako se isti čuvaju i koriste.

Zaštita osobnih podataka na internet stranicama VITAKRAFT HOBBY PROGRAM d.o.o. - www.vitakraft.hr

VITAKRAFT HOBBY PROGRAM d.o.o. svjestan je činjenice da su mnogi potrošači i ostali korisnici koji posjećuju naše web stranice zabrinuti za podatke koje su dostavili on-line, te se pitaju kako se isti čuvaju i koriste.Kako bismo riješili taj problem i pokazali da smo se obvezali na zaštitu osobnih podataka, izradili smo i provodimo politiku zaštite osobnih podataka na svojim Internet stranicama, te vas molimo da je s vremena na vrijeme provjerite, s obzirom na moguće izmjene.

Zaštita osobnih podataka na Internet stranicama VITAKRAFT HOBBY PROGRAM d.o.o. – općenito

Prikupljamo samo one osobne podatke koji su nam dobrovoljno dostavljeni. Ne zahtijevamo od vas da nam pošaljete te podatke kako bismo vam omogućili pristup na naše stranice i ne tražimo da otkrijete više podataka no što je doista potrebno za sudjelovanje u nekoj aktivnosti na našim stranicama.
VITAKRAFT  se prilikom prikupljanja osobnih podataka obvezuje poštovati odredbe pozitivnih propisa vezanih na zaštitu osobnih podataka.Osobne podatke prvenstveno prikupljamo sukladno važećem zakonu i to kako bismo vam mogli poslati izmjene i novosti elektronskom poštom, uključiti vas u sudjelovanje u nagradnim igrama te obavijestiti pobjednika, odaslati publikacije, brošure i drugi promidžbeni materijal i odgovoriti na vaša pitanja ili savjete. Ne prodajemo, ne prenosimo, ne otkrivamo podatke koje prikupimo na našim web stranicama nikome izvan VITAKRAFT HOBBY PROGRAM d.o.o. bez vaše dozvole, osim (1) u slučajevima kada je to potrebno radi izvršavanja naših zakonskih obveza, (2) u slučajevima propisanih zakonom, (3) u slučajevima kada je to potrebno radi zaštite Vašeg života ili tjelesnog integriteta, a Vi niste u mogućnosti dati svoj pristanak za obradu Vaših osobnih podataka, (4) u slučajevima kada je to nužno radi ispunjenja zadataka koji se izvršavaju u javnom interesu, i (5) u slučajevima kada ste Vi sami objavili te podatke.VITAKRAFT HOBBY PROGRAM d.o.o. ne sakuplja podatke maloljetnih osoba. Ukoliko ste maloljetni, molimo Vas da nam ne šaljete bilo kakve Osobne Podatke o sebi, što uključuje Vaše ime, prezime, adresu prebivališta, broj telefona ili e-mail adresu. Prenošenje osobnih podataka od strane maloljetnika ne bi se smjelo odvijati bez odobrenja roditelja ili skrbnika. Ukoliko bi usprkos tome uslijedila uspostava kontakta na pobudu maloljetne osobe, u slučaju prenošenja osobnih podataka od strane maloljetne osobe, VITAKRAFT HOBBY PROGRAM d.o.o. izričito odbija zaprimanje bilo kakvih zahtjeva materijalne ili nematerijalne prirode koji proizlaze iz obrade takve namjere kontakta.Možete u svako doba zatražiti pregled svih osobnih podataka koje smo od vas dobili. Možemo na vaš zahtjev ažurirati, ispraviti ili brisati te podatke (ako se dotični podaci još uvijek nalaze u našim bazama podataka), ili ubuduće prestati koristiti te podatke. Ako želite ostvariti to pravo, jednostavno nam se javite.Slanjem osobnih podataka VITAKRAFTU ispitanik se ne odriče prava zajamčenih pozitivnim propisima Republike Hrvatske kojima se štite osobni podaci, a osobito prava zatražiti ispravak ili brisanje vlastitih osobnih podataka iz naše zbirke ako su isti nepotpuni, netočni ili neažurni ili njihova obrada nije u skladu s odredbama pozitivnih propisa Republike Hrvatske.

Tajnost podataka

VITAKRAFT HOBBY PROGRAM d.o.o. se obvezuje kako osobne podatke neće učiniti dostupnim trećim osobama, objavljivati, niti davati trećim osobama na korištenje bez prethodne suglasnosti korisnika na kojega se odnose osobni podaci.Želimo jasno reći da prilikom posjeta ovim stranicama vaši osobni podaci ostaju tajni, osim ukoliko ih ne želite dobrovoljno otkriti.Obvezujemo se da, osim u svrhu zakonske istrage, nećemo drugim stranama dati podatke koje smo primili.Podatke koji se pristupom na internetsku stranicu automatski bilježe, a nisu osobni podaci (uključujući ali ne isključivo vrste pretraživača, broj posjeta, vrijeme provedeno na stranicama i sl.) VITAKRAFT HOBBY PROGRAM d.o.o.  ima pravo koristiti u statističke svrhe radi ocjene posjećenosti internetske stranice i radi poboljšanja njezina sadržaja i funkcionalnosti.

Odašiljanje poruka elektronskom poštom

Kada nam šaljete elektronsku poštu (e-mail) s osobnim podacima po kojima vas je moguće identificirati, bilo putem e-mail poruke s pitanjem ili komentarom, ili putem obrasca koji nam dostavljate elektronskom poštom, mi te podatke koristimo u svrhu ispunjenja vaših zahtjeva. Možda ćemo vaš e-mail poslati drugim zaposlenicima ili dobavljačima koji mogu bolje odgovoriti na vaša pitanja.Svi djelatnici VITAKRAFT HOBBY PROGRAM d.o.o.  i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.Neovlašteni pokušaji otpreme ili izmjene podataka na ovoj lokaciji strogo su zabranjeni.

Kolačići

Web stranice www.vitakraft.hr koriste tzv. kolačiće (eng. 'cookies') kako bi se korisniku mogla besplatno pružiti usluga s potpunim funkcionalnostima i što kvalitetnijim sadržajem. Kolačići predstavljaju skup podataka koje generira poslužitelj web stranica i koje web preglednik sprema na disk korisnika u obliku male tekstualne datoteke.Sesijski kolačić postavlja se na računalo korisnika web stranica www.vitakraft.hr samo za vrijeme trajanja njegovog posjeta ovim web stranicama i automatski istječe kada korisnik zatvori svoj web preglednik. Sesijski kolačić korisniku omogućuje da se učinkovitije služi web stranicama www.vitakraft.hr, a društveni kolačić omogućuje korisniku i da određeni sadržaj podijeli putem vlastitog računa na društvenoj mreži Facebook. Osim toga, web stranice www.vitakraft.hr prate statističku posjećenost isključivo radi dobivanja nužne informacije o privlačnosti i uspješnosti svojih stranica na tržištu i pritom se koristi usluga treće strane pod nazivom Google Analytics. Detaljne informacije treće strane o ovoj usluzi, kao i o mogućnostima korisnika web stranica www.vitakraft.hr u vezi s regulacijom kolačića koji su za isto nužni, dostupne su na: www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.htmlKorisnik web stranica www.vitakraft.hr uvijek može samostalno regulirati primanje kolačića putem postavki svojeg web-preglednika. VITAKRAFT isključuje svaku odgovornost za bilo kakav gubitak funkcionalnosti i/ili kvalitete sadržaja web stranica www.vitakraft.hr u svim slučajevima odabira regulacije primanja kolačića od strane korisnika.Korištenjem web stranica www.vitakraft.hr smatra se da su korisnici u svakom trenutku upoznati i suglasni s ovim uvjetima korištenja, uključujući s odredbama o obradi podataka i mogućnostima u vezi s kolačićima.

Ankete, upitnici i promidžbene nagradne igre

Povremeno na našim stranicama provodimo ankete i upitnike. Podaci koje prikupimo tim anketama i upitnicima koriste se isključivo za VITAKRAFT HOBBY PROGRAM d.o.o. potrebe. Ako na nekoj našoj stranici objavimo uzorak odgovora na anketu, takav uzorak ne sadržava osobne podatke.Naše stranice često sadrže obavijesti o različitim igrama koje organiziramo. Za ona natjecanja i nagradne igre kojima omogućujemo elektronski pristup, koristit ćemo vaše osobne podatke samo u svrhe realiziranja nagradne igre (npr. za stupanje s vama u vezu u slučaju pobjede). Ne dijelimo te informacije ni s kim izvan VITAKRAFT HOBBY PROGRAM d.o.o. osim s dobavljačima koji nam pomažu u organiziranju igara i koji imaju zakonsku obvezu čuvanja tajnosti svih dostupnih podataka. Jednom kad igra završi, podaci koje ste nam dostavili brišu se nakon određenog vremenskog razdoblja.VITAKRAFT HOBBY PROGRAM d.o.o. ne može preuzeti odgovornost za eventualne štete nastale uporabom informacija s ovih stranica u svrhe koje izlaze izvan okvira njihove predviđene namjene.Ako imate bilo kakva pitanja ili dvojbe u vezi s našom Politikom zaštite osobnih podataka, ili u vezi s vašim iskustvima s ovom Internet adresom, molimo vas da nam se javite.