PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ STRUČNĚ

VŠEOBECNÁ UPOZORNĚNÍ

Následující upozornění poskytují jednoduchý přehled o tom, co se děje s vašimi osobními údaji, když navštívíte naši webovou stránku. Osobní údaje jsou veškeré údaje, pomocí nichž vás lze osobně identifikovat. Podrobné informace na téma ochrany osobních údajů najdete v našem prohlášení o ochraně osobních údajů uvedeném pod tímto textem.

SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ NA NAŠÍ WEBOVÉ STRÁNCE

Kdo je zodpovědný za shromažďování údajů na naší webové stránce?

Zpracování údajů na této webové stránce provádí provozovatel webu. Jeho kontaktní informace naleznete v tiráži této webové stránky.

JAK SHROMAŽĎUJEME VAŠE ÚDAJE?

Vaše údaje získáváme zaprvé tím, že je nám sdělíte. Zde může jít např. o údaje, která zadáte v kontaktním formuláři.

Další údaje se zaznamenávají automaticky při návštěvě naší webové stránky prostřednictvím našich systémů IT. Jde především o technické údaje (např. webový prohlížeč, operační systém nebo čas zobrazení stránky). Záznam těchto údajů proběhne automaticky, jakmile vstoupíte na naši webovou stránku.

K ČEMU POUŽÍVÁME VAŠE ÚDAJE?

Část údajů sbíráme, abychom zajistili bezchybné fungování webové stránky. Další údaje lze použít k analýze vašeho uživatelského chování.

JAKÁ PRÁVA MÁTE OHLEDNĚ SVÝCH ÚDAJŮ?

Máte právo kdykoliv obdržet zdarma informace o původu, příjemci a účelu vašich uložených osobních údajů. Máte kromě toho právo požadovat opravu, zablokování nebo smazání těchto údajů. Ohledně této i dalších otázek na téma ochrany osobních údajů se na nás můžete kdykoliv obrátit na adrese uvedené v tiráži. Dále máte právo na stížnost u příslušného úřadu dozoru.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Provozovatelé těchto stránek berou ochranu vašich osobních údajů velmi vážně. S vašimi osobními údaji zacházíme důvěrně a v souladu s právními předpisy na ochranu osobních údajů a s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů.

Když používáte tuto webovou stránku, shromažďují se různé osobní údaje. Osobní údaje jsou údaje, pomocí nichž vás lze osobně identifikovat. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů vysvětluje, jaké údaje shromažďujeme a k čemu je používáme. Vysvětluje rovněž, jak a za jakým účelem se tak děje.

Upozorňujeme, že přenos údajů po internetu (např. při e-mailové komunikaci) může vykazovat bezpečnostní mezery. Bezchybná ochrana údajů proti přístupu třetích osob není možná.

ODKAZ NA ODPOVĚDNÝ SUBJEKT

Subjekt odpovědný za zpracování údajů na této webové stránce je:

Vitakraft Chovex s.r.o.
Tranovice 287
739 53 Hnojnik

Tel. +420-558-412611
E-Mail: sekretariat@vitakraft.cz

Odpovědný subjekt je fyzická nebo právnická osoba, která sama nebo společně s jinými osobami rozhoduje o účelu a prostředcích zpracování osobních údajů (např. jméno, e-mailová adresa aj.).

ODVOLÁNÍ VAŠEHO SOUHLASU SE ZPRACOVÁNÍM ÚDAJŮ

Řada postupů při zpracování osobních údajů je možná jen s vaším výslovným souhlasem. Svůj dříve udělený souhlas můžete kdykoliv odvolat. Postačí k tomu zaslat nám neformální zprávu e-mailem. Odvolání nemá vliv na legálnost zpracování údajů provedeného do okamžiku odvolání.

ŠIFROVÁNÍ SSL NEBO TLS

Tento web používá šifrování SSL nebo TLS z bezpečnostních důvodů a na ochranu přenosu důvěrného obsahu, např. objednávek a poptávek, které nám zasíláte jako uživatel webové stránky. Zašifrované spojení poznáte podle toho, že se adresní řádek prohlížeče změní z „http://” na „https://”, a podle symbolu zámku v adresním řádku prohlížeče.

Pokud je aktivováno šifrování SSL nebo TLS, nemohou třetí osoby také číst údaje, které nám zasíláte.

SDĚLENÍ, ZABLOKOVÁNÍ, SMAZÁNÍ

V rámci platných právních předpisů máte kdykoliv právo na bezplatnou informaci o vašich uložených osobních údajích, jejich původů a příjemci a o účelu zpracování údajů, případně právo na opravu, zablokování nebo smazání těchto údajů. Ohledně této i dalších otázek na téma osobních údajů se na nás můžete kdykoliv obrátit na adrese uvedené v tiráži.

ODMÍTNUTÍ REKLAMNÍCH E-MAILŮ

Používání kontaktních údajů zveřejněných v rámci povinné tiráže k zasílání reklamy a informačních materiálů výslovně nevyžádaných tímto odmítáme. Provozovatelé těchto webových stránek si výslovně ponechávají právo na právní kroky v případě nevyžádaného zasílání reklamních informací, například pomocí spamu.

SOUBORY COOKIES

Na webových stránkách se používají částečně soubory cookies. Cookies váš počítač nepoškodí a neobsahují žádné viry. Cookies slouží k tomu, abychom svou nabídku učinili uživatelsky vstřícnější, efektivnější a bezpečnější. Jde o malé textové soubory, které se přenáší na váš počítač a které váš prohlížeč ukládá.

Většina cookies, které používáme, jsou „session cookies”. Ty se automaticky odstraní po skončení vaší návštěvy. Jiné cookies zůstávají na vašem koncovém zařízení, odkud je nesmažete. Tyto cookies nám umožňují znovu poznat váš prohlížeč při příští návštěvě.

Nastavení svého prohlížeče můžete upravit tak, aby vás informoval o ukládání cookies a povoloval cookies jen v jednotlivých případech; můžete všeobecně zakázat přijímání cookies v určitých případech nebo všeobecně; můžete aktivovat automatické smazání všech cookies při zavření prohlížeče. V případě deaktivace cookies může být omezena funkčnost této webové stránky.

Soubory cookies, které jsou nezbytné k provedení operace elektronické komunikace nebo kvůli umožnění určitých vámi požadovaných funkcí (např. funkce nákupního košíku), jsou ukládány na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR. Provozovatel webové stránky má oprávněný zájem na ukládání cookies za účelem technicky bezchybného a optimalizovaného poskytování svých služeb. Pokud jsou ukládány jiné cookies (např. cookies umožňující analýzu vašeho chování při surfování), pojednává toto prohlášení o ochraně osobních údajů o nich samostatně.

Soubory protokolu serveru

Poskytovatel stránek automaticky shromažďuje a ukládá informace o souborech protokolu serveru, které nám váš prohlížeč automaticky odesílá. Jsou to:

  • typ a verze prohlížeče
  • používaný operační systém
  • URL odkazujícího serveru
  • čas požadavku serveru
  • IP adresa
  • velikost načtených údajů v bajtech

Tyto údaje nejsou slučovány s jinými zdroji údajů.

Základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR, který povoluje zpracování kvůli plnění smlouvy nebo předsmluvním opatřením.

Kontaktní formulář

Pokud nám zašlete dotazy prostřednictvím kontaktního formuláře, budou u nás vaše údaje z formuláře dotazu včetně kontaktních údajů zadaných vámi uloženy za účelem zpracování poptávky a pro případ navazujících dotazů. Tyto údaje nesdílíme bez vašeho souhlasu.

Zpracování údajů zadaných v kontaktním formuláři se provádí pouze na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR). Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat. Postačí k tomu neformální zpráva zaslaná nám e-mailem. Odvolání nemá vliv na legálnost zpracování údajů provedeného do okamžiku odvolání.

Údaje vámi zadané do kontaktního formuláře zůstávají u nás, dokud nás nevyzvete ke smazání, neodvoláte svůj souhlas s uložením nebo nezanikne důvod k ukládání údajů (např. po dokončení zpracování vašeho dotazu). Nejsou tím dotčeny závazné právní předpisy, zvláště lhůty uchovávání.

Zpracování údajů (údaje zákazníků a smluvním údaje)

Shromažďujeme, zpracováváme a používáme osobní údaje, pouze pokud jsou nutné k vysvětlení, utváření obsahu nebo změně právního vztahu (stavové údaje). To se provádí na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR, který povoluje zpracování údajů za účelem plnění smlouvy nebo předsmluvních opatření. Osobní údaje o používání našich webových stránek (údaje o používání) shromažďujeme, zpracováváme a používáme, pouze pokud to je nutné k tomu, aby bylo uživateli umožněno nebo vyúčtováno používání služby.

Shromážděné údaje zákazníků jsou smazány po uzavření zakázky nebo ukončení obchodního vztahu. Tím nejsou dotčeny zákonné lhůty pro uchovávání.

PÍSMA GOOGLE WEB

Tento web používá pouze jednotné vyobrazení písem nazývané Web Fonts, které poskytuje Google. Při načtení stránky váš prohlížeč načte požadovaná webová písma do vyrovnávací paměti prohlížeče, aby se správně zobrazily texty a druhy písem.

K tomu účelu se prohlížeč, který používáte, musí spojit se servery společnosti Google. Tím se Google dozví, že naše webová stránka byla načtena prostřednictvím vaší IP adresy. Písma Google Web Fonts používáme v zájmu jednotného a příjemného podání naší online nabídky. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR.

Pokud váš prohlížeč nepodporuje písma Web Fonts, bude použit standardní font z vašeho počítače.

Další informace o písmech Google Web Fonts najdete na adrese https://developers.google.com/fonts/faq a o prohlášení společnosti Google o ochraně osobních údajů: https://www.google.com/policies/privacy/.

MOŽNOSTI KONTAKTU

Poskytujeme vám na své webové stránce možnost navázat kontakt telefonicky, poštou nebo emailem. V tomto případě jsou údaje poskytnuté uživatelem ukládány za účelem zpracování jeho navázání kontaktu. Tyto údaje nebudou předány třetím osobám bez vašeho výslovného souhlasu.

POUŽÍVÁNÍ GOOGLE ANALYTICS S FUNKCÍ ANONYMIZACE

Na našem webu používáme Google Analytics, službu webové analýzy poskytovanou společností Google Inc. Google Analytics používá „cookies“. Informace vytvořené těmito soubory cookies, například čas, místo a četnost vašich návštěv webu, včetně vaší IP adresy, se přenášejí na server Google v USA a tam se ukládají. Na naší webové stránce používáme službu Google Analytics s funkcí anonymizace IP. V tomto případě Google vaši IP adresu zkrátí, a tím anonymizuje, už na území členských států Evropské unie nebo jiných členských států dohody o Evropském hospodářském prostoru. Google použije tyto informace k vyhodnocení vašeho používání našich stránek, k sestavování zpráv o činnosti na webu pro nás a k poskytování dalších služeb v souvislosti s používáním webové stránky a internetu. Google také předá tyto údaje třetím osobám, pokud je to stanoveno zákonem nebo pokud třetí osoby zpracovávají tyto údaje z pověření společnosti Google. Google podle vlastních údajů v žádném případě nebude spojovat vaši IP adresu s ostatními daty v Google. Instalaci cookies můžete zamezit příslušným nastavením svého prohlížeče; upozorňujeme však, že v takovém případě nebudete moci používat všechny funkce na našem webu v plném rozsahu. Ukládání cookies můžete zamezit příslušným nastavením svého prohlížeče; upozorňujeme však, že v takovém případě nebudete moci používat všechny funkce na našem webu v plném rozsahu. Kromě toho můžete zabránit tomu, aby Google shromažďoval údaje vytvořené pomocí souboru cookies o vašem používání tohoto webu (včetně vaší IP adresy) a zpracovával je, stáhnutím a instalací zásuvného modulu pro prohlížeče dostupného na tomto odkazu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Shromažďování údajů službou Google Analytics můžete zabránit, pokud kliknete na následující odkaz. Vloží se cookie se zákazem, který zabrání shromažďování vašich údajů při budoucích návštěvách této webové stránky: deaktivuje Google Analytics. Další informace o zacházení s uživatelskými daty ve službě Google Analytics najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

Tento web používá funkci „demografické parametry“ služby Google Analytics. Umožňuje vyhotovit zprávy, které obsahují vyjádření o věku, pohlaví a zájmech návštěvníků webu. Tyto údaje pocházejí ze zájmové reklamy Google a z údajů návštěvníků třetích osob. Tyto údaje nelze přiřadit ke konkrétní osobě. Tuto funkci můžete kdykoliv deaktivovat prostřednictvím nastavení reklamy ve svém účtu Google nebo všeobecně zakázat shromažďování vašich údajů službou Google Analytics, jak je uvedeno v bodě „Odmítnutí reklamních e-mailů“.

POUŽITÍ ČÁSTÍ YOUTUBE S ROZŠÍŘENÝM REŽIMEM OCHRANY ÚDAJŮ

Na naší webové stránce používáme část obsahu (videa) společnosti YouTube. Přitom používáme volbu „rozšířený režim ochrany údajů” poskytovanou společností YouTube. Pokud si zobrazíte stránku, která obsahuje vložené video, vytvoří se spojení se servery společnosti YouTube, přičemž se obsah zobrazí na webové stránce přenosem do vašeho prohlížeče. Podle údajů společnosti YouTube se v „rozšířeném režimu ochrany údajů” zasílají na server YouTube pouze údaje o tom, kterou z našich webových stránek jste navštívili při prohlížení videa. Pokud jste zároveň přihlášeni v YouTube, tyto informace se přiřadí k vašemu uživatelskému účtu u YouTube. Tomu můžete předejít tím, že se před návštěvou našeho webu odhlásíte ze svého uživatelského účtu. Další informace o ochraně osobních údajů na YouTube poskytuje Google na následujícím odkazu: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

POUŽÍVÁNÍ GOOGLE ADWORDS

K propagování naší webové stránky dále používáme reklamní nástroj Google AdWords společnosti Google. V jeho rámci na našem webu používáme analytickou službu Conversion Tracking společnosti Google Inc. Pokud jste se na náš web dostali prostřednictvím reklamy společnosti Google, uloží se na vašem počítače soubor cookie. Tyto soubory conversion cookies ztrácí platnost po 90 dnech a neslouží k vaší osobní identifikaci. Pokud navštívíte určité stránky našeho webu a platnost souboru cookie ještě nevypršela, můžeme my a Google poznat, že jste jako uživatelé klikli na naši reklamu zadanou u společnosti Google a byli přesměrováni na naši stránku. Informace shromážděné pomocí souborů conversion cookies slouží společnosti Google k sestavení statistiky návštěv na našem webu. Prostřednictvím této statistiky zjistíme celkový počet uživatelů, kteří klikli na naši adresu, a stránky našeho webu, které se následně zobrazily danému uživateli. My, případně další zadavatelé reklamy prostřednictvím Google AdWords, však žádným způsobem nezískáváme informace, pomocí nichž lze osobně identifikovat uživatele. Instalaci conversion cookies můžete zabránit příslušným nastavením svého prohlížeče, například nastavením prohlížeče, při němž se obecně deaktivuje automatické vkládání cookies nebo blokuje výlučně pro cookies z domény googleadservices.com. Související prohlášení společnosti Google o ochraně údajů získáte na následujícím odkazu: https://services.google.com/sitestats/de.html

Pokud sami používáte reklamní síť Google, může v určitých případech dojít k mísení reklam, které mají vztah k naší internetové prezentaci, resp. k našim tamějším nabídkám.

K trvalé deaktivaci této funkce nabízí Google zásuvný modul pro nejběžnější prohlížeče na adrese https://www.google.com/settings/ads/plugin

Lze také pomocí zákazu deaktivovat používání souborů cookies určitých poskytovatelů, například na adrese http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices nebo http://www.networkadvertising.org/choices/

Pomocí služby Cross-Device Marketing může Google sledovat vaše uživatelské chování za určitých okolností i na více koncových zařízeních, takže se vám poté podle možností zobrazí personalizovaná reklama upravená podle vašich zájmů, i když vyměníte koncové zařízení. Předpokladem však je, že jste schválili propojení vašeho prohlížení v prohlížeči se svým stávajícím účtem Google.

Google nabízí podrobnější informace o Google Remarketing na adrese http://www.google.com/privacy/ads/

SOCIÁLNÍ ZÁSUVNÉ MODULY PRO FACEBOOK

Do svých webových stránek začleňujeme zásuvné moduly společnosti Facebook (adresa: 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA). Zásuvné moduly, jejichž přehled najdete na http://developers.Facebook.com/docs/plug-ins/, poznáte podle tlačítka Like (To se mi líbí) nebo podle loga společnosti Facebook.

Pokud si načtete jednu z našich webových stránek s modulem Facebook, dojde k přímému spojení se serverem Facebook. Na druh a rozsah údajů, které Facebook shromažďuje, ukládá a zpracovává, nemáme vliv. Můžeme vás pouze informovat podle svého stavu znalostí.

Facebook je prostřednictvím tohoto zásuvného modulu informován, že se vám zobrazila příslušná webová stránka naší nabídky. To platí i pro uživatele, kteří nejsou registrování u společnosti Facebook. V takovém případě existuje možnost, že Facebook uloží IP adresu.

Pokud jste uživatelem Facebooku a jste přihlášeni, může být načtení webové stránky se zásuvným modulem Facebook jednoznačně přiřazeno k vašemu uživatelskému účtu u společnosti Facebook. Kromě toho zásuvné moduly zprostředkovávají veškerou interakci, když například použijete tlačítko Like nebo vložíte komentář.

Ukládání údajů o vás společností Facebook zabráníte, pokud se před návštěvou našich webových stránek odhlásíte ze služby Facebook. Kromě toho můžete zásuvné moduly blokovat pomocí rozšíření pro prohlížeč (například pomocí modulu „Facebook Blocker“).

Informace o zásadách ochrany osobních údajů, účelu a rozsahu získávání údajů a zpracování údajů a také o možnostech nastavení na ochranu soukromí na Facebooku získáte zde: www.facebook.com/privacy/explanation.php.

SOCIÁLNÍ ZÁSUVNÝ MODUL TWITTER

Tato nabídka využívá funkce služby Twitter. Tuto službu poskytuje Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Twitter nabízí tzv. funkce tweet. Pokud použijete funkci Twitter na našich webových stránkách, budou vámi navštívené stránky propojeny s vaším účtem na Twitteru a případně sděleny jiným uživatelům. Přitom se na Twitter přenáší také údaje.

Jako provozovatel nevíme nic o obsahu přenášených údajů a jejich používání společností Twitter. Další informace o tom najdete v prohlášení společnosti Twitter o ochraně osobních údajů na adrese http://twitter.com/privacy. Twitter vám prostřednictvím následujícího odkazu nabízí možnost upravit si své nastavení na ochranu údajů: http://twitter.com/account/settings.